Afholdte gå-hjem-møder i 2011

Gå-hjem-møde onsdag den 23. februar 2011: Kontrolfrie zoner – Hvad sker der, når evaluering og dokumentation rulles tilbage?

Dansk Evalueringsselskab afholdt den 23. februar et velbesøgt gå-hjem-møde i Aarhus om oprettelsen af kontrolfrie zoner og tilbagerulning af noget af den meget omfattende dokumentation, som ældresektoren ellers var de første til at indføre.

Direktør Hosea Dutschke fra Aarhus Kommunes Afdeling for Sundhed og Omsorg fortalte om Kommunens forsøg med at oprette kontrol frie zoner, hvor ledere og medarbejdere gav hinanden og borgerne lov til at udfordre de eksisterende dokumentationssystemer, der gennem mange år var bygget op. Kontrolbanditterne skulle have modspil, og en ny faglig, tillidskultur skabes. De dokumentationstyper, som ikke kunne forklares så alle kunne se meningen med dem, blev udsat for granskning og eventuelt afskaffelse eller forenkling. På den måde er der afskaffet eller forenklet inden for mindst 50 områder, spændende lige fra registrering af antal besøgende i kantinen til hjemmehjælpernes daglige registrering af komme-og-gå-tider hos borgerne. Tanken er, at der på denne måde skal frigøres tid og energi til kerneopgaven. 

Vi havde også inviteret en af kontrolbanditterne i form af Torben Buse, Direktør for KREVI – det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut. Ikke overraskende var Torbens udgangspunkt et noget andet. Han pegede på, at dokumentation af den kommunale indsats er bydende nødvendig – ikke mindst i en tid med stramme budgetter. Kriser kræver styring, og styring kræver sikker viden. Derfor gør kommunerne sig sårbare i kampen om opgaver og budgetter, hvis de ikke – i fællesskab – opbygger mere sikker viden om deres virksomheder.

Der er gods til flere timers debat i dette emne, og med gode bud fra salen fik vi taget hul på diskussionen, så den kan fortsættes andre steder.

Se de to oplægsholderes powerpoints (Hosea Dutschke, Aarhus Kommune ogTorben Buse, Krevi) og læs mere om Aarhus Kommunes forsøg på internetsidenwww.kontrolfri.dk – for selvfølgelig er projektet dokumenteret og evalueret…