ERFA-gruppe Aarhus

Formålet med netværket er at skabe kontakt mellem folk fra Aarhus eller omegn, der arbejder med evaluering i offentlige eller private organisationer. Netværket giver mulighed for at præsentere og få sparring på egne evalueringsprojekter eller for at diskutere alment evalueringsrelevante temaer eller problematikker.

Indhold til møderne planlægges i fællesskab. Det kunne f.eks. være erfaringsudveksling under følgende temaer:

  • Virkningsevaluering, realistisk evaluering og udvikling af programteorier.
  • Effektevaluerings muligheder og begrænsninger
  • Brugerinddragende evaluering og læringsorienteret evaluering
  • Brug af spørgeskemaer i evaluering
  • Formidling af evalueringsresultater
  • Etiske problemstillinger i evaluering
  • Anvendelse af evaluering og evalueringskultur
  • Kvalitet i evaluering
  • Evalueringens rolle i forandrings- og forankringsprocesser
  • Afrapporteringens form og indehold

Møder afholdes fysisk og i Aarhus. Vi mødes på skift på hinandens arbejdspladser 8-10 gange årligt.

Tovholder: Hvis du er interesseret i at blive en del af netværket eller bare gerne vil høre mere, så kontakt Martin Pors Knudsen mpors@au.dk eller Ida C. R. Jakobsen icrj@signifikant.dk.

Netværket består aktuelt af ni medlemmer med meget forskellig evalueringsmæssig baggrund og erfaring. Vi er åbne for nye medlemmer indtil vi bliver 15. Derefter tager vi nye medlemmer ind ved frafald.