EVALUERING OG LÆRING

I DES Øst er der etableret en ERFA-gruppe om evaluering, læring og ledelse.

 


Gruppens fokus er, hvordan man skaber læring og udvikling i en organisation på bagrund af evalueringer eller dokumentation af effekt. Vi tager udgangspunkt i oplæg om de projekter medlemmerne aktuelt har og diskuterer fx metodedesign eller implementering. Andre gange læser vi relevante artikler eller rapporter og diskutere evaluering ift. ledelse, læring og beslutningsprocesser.

Fokus har tidligere været på, hvordan man udarbejder og evaluerer programteorier i praksis, og hvad der skal til, for at programteorien bliver en relevant og levende del af organisationen.

Gruppens medlemmer arbejder til daglig med evaluering, dokumentation af effekt, programteori, og/eller kvalitetsudvikling og performance management. Vi mødes hver/hver anden måned i København.

Nye medlemmer er velkomne.

TILMELDING


Kontakt ERFA-gruppen for at høre mere om gruppens medlemmer og virke.

Tovholder: Tea Dyekjær, analyseleder, HKI – Hans Knudsen Instituttet

Email: Tea.Dyekjaer@gmail.com

Telefon: 2325 5320