PROFESSIONALISERING AF EVALUERING

DES erfagruppe om professionalisering af evaluering er stiftet ved DES’ generalforsamling september 2017 (Foreløbigt Kommissorium)

 


GRUPPENS FORMÅL

DES’ arbejdsgruppe om professionalisering af evaluering er nedsat i lyset af en tiltagende international debat omkring værdien af professionalisering af evaluering. Der har tidligere været taget professionaliseringsinitiativer i DES, men der er hidtil ikke truffet beslutninger, eller iværksat konkrete initiativer.

”Professionaliseringsgruppen” skal derfor:

 • Kortlægge professionaliseringsinitiativer i DES’ søsterorganisationer i andre lande, i internationale organisationer og i paraplyorganisationer (AEA, OECD, EU, EES, Svenske Evalueringsselskab, Norske Evalueringsselskab m.fl.)
 • Vurdere, i hvilken grad DES kunne drage fordel af at iværksætte lignende initiativer
 • I det omfang, gruppen finder det hensigtsmæssigt at udforme konkrete forslag til initiativer til forelæggelse for DES’ generalforsamling
 • Formålet med professionalisering

Blandt de organisationer, der arbejde målrettet med professionalisering fremhæves en række fordele:

 • En grad af professionalisering bidrager til anerkendelse af såvel evaluatorer og evalueringsselskaber. Derved fremmer professionaliseringsinitiativerne en udbredelse af evalueringstænkning generelt
 • Øger mulighederne for målrettet uddannelse og træning
 • Tilfører evaluering legitimitet
 • Initiativer til professionalisering af evaluering (f.eks. uddannelsestilbud, videndeling-fora m.v.) udgør nye tilbud til foreningernes medlemmer, og bidrager dermed til at tilføre værdi til medlemskab af det konkrete Evalueringsselskab
 • Et større arbejde med professionalisering af evaluering bidrager til ar at differentiere evaluering fra rådgivning, måling m.m.
 • Sikrer etisk korrekt behandling af interessenter
 • Giver mulighed for at skelne mellem god og dårlig evaluering

Nogle evaluatorer fremhæver ulemper ved en grad af professionalisering af evaluering. Her fremhæves blandt andet:

 • Et regelsæt for evaluering kan ensrette evaluering og modvirke nytænkning og situationsbestemte evalueringsdesign
 • Kan modvirke vedvarende kompetenceudvikling
 • Gør evaluering og evaluatorer selvrefererende
 • Giver mulighed for at skelne mellem god og dårlig evaluering

RAMMER FOR GRUPPENS ARBEJDE

Gruppen etableres som erfagruppe under DES, men vil i realiteten være en arbejdsgruppe. Gruppen vil udveksle synspunkter, papirer og information skriftligt og virtuelt, og mødes ventes at foregå primært via skype.

Gruppen er åben for alle medlemmer af DES og vil løbende orientere om sit arbejde via DES LinkedIN profil.

TILMELDING


DET FØRSTE VI KASTER OS OVER

Når gruppen er samlet vil vi diskutere, hvad det er relevant at kaste sig over. Men nogle ting er oplagte:

 • Det amerikanske sæt af ”evaluator competencies” og den revision af dem, der er i gang: Er det relevant at drøfte noget lignende i Danmark?
 • Det amerikanske sæt af ”Guiding Principles”: Er det relevant at drøfte noget lignende i Danmark?
 • Det europæiske initiativ ”Voluntary Evaluator Peer Review”: Er det relevant enten at tilslutte sig initiativet eller at udvikle noget tilsvarende i Danmark?
 • Kritikken af professionalisering? Kan vi konkretisere de mulige problemer – hvordan tager vi højde for dem?