Firma-/Institutionsmedlemskaber

BDO Consulting

Business Region North Denmark

CBS - Copenhagen Business School

Center for Boligsocial Udvikling

Center for HR, Region Hovedstaden

Center for Kvalitet

Centre for Economic and Business Research

COWI A/S

DAMVAD A/S

Danmarks Akkrediteringsinstitution

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

Dansk Flygtningshjælp

Deloitte Business Consulting A/S

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Epinion A/S

ESB-Netværket

Forsvarsakademiet

Gentofte kommune

Gribskov Kommune

Hjørring Kommune

Holbæk Kommune

Implement Consulting Group

Ineva

KEA, Københavns Erhversakademi

KORA

Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Stab 

Københavns Universitet

Marselisborg A/S

MarselisborgCentret

NIRAS

Nordea-fonden

NORDIC CONSULTING GROUP A/S

NTS-centeret

Odense Kommune

Oxford Research A/S

Pluss Leadership

Professionshøjskolen Metropol

Rambøll Management Consulting A/S

Randers Kommune

Randers Social- og Sundhedsskole

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark

Rigspolitiet, Koncern HR

Rigsrevisionen

Røde Kors

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Silkeborg Kommune

Skanderborg Kommune, Beskæftigelse og Sundhed, Jo

Skatteministeriet

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Socialstyrelsen

Socialt Udviklingscenter SUS

TeamArbejdsliv ApS

Trafikselskabet Movia

TrygFonden

Tværgående Enhed for Læring, Uddannelse og Arbejdsmarked, Horsens Kommune

UC Syddanmark, Haderslev

Udenrigsministeriet

UdviklingsForum I/S

Undervisningsministeriet

University College Lillebælt

University College Nordjylland

University College Sjælland

VIA University College

Væksthus Sjælland

Aabenraa Kommune

Aalborg Kommune

Aalborg Universitet, Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi

Aalborg Universitet, Institut for Statskundskab

Århus Kommune, Center for Socialfaglig Udvikling 

Århus Kommune, Videnscenter for Rådgivning og Specialpædagogik, Børn og Unge