Gå-hjem-møder 2014

Resultatstyring i den offentlige sektor: Potentialer, udfordringer og paradokser

Tid: Torsdag d. 13. november 2014 fra kl. kl. 17.00-18.30
Sted: DJØF Mødecenter. Gothersgade 133, 1123 København K.

I anledningen af lanceringen af bogen ”Resultatstyring i den offentlige sektor” inviteres du til gå-hjem-møde om resultatstyring og diskussion af potentialer og udfordringer ved styringsredskabet.

Oplægsholdere

  • Mads Bøge Kristiansen, Postdoc på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet
  • Søren Rotvig Erichsen, Kontorchef i Moderniseringsstyrelsen
  • Esben Egede Rasmussen, Direktør i Fødevarestyrelsen

Der vil i forbindelse med arrangementet blive serveret et let traktement. På grund af et begrænset antal pladser og forplejning er tilmelding nødvendig. Arrangementet er gratis.

Gå-hjem-mødet er arrangeret af Center for Resultater, Effekter, Måling og Evaluering på Institut for Statskundskab, KU, Forum Forvaltning, Djøf Forlag og Djøf.


Ny tilgang til evaluering i Danida
 
Tid: Torsdag, november 27, 2014 - 17:00
Sted: Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 – 1780 København V.

IDA Global Development, i samarbejde med Dansk Evalueringsselskab og Udenrigsministeriet afholder møde med fokus på Danidas arbejde med den nye tilgang til evaluering.

Der har aldrig været større fokus på effekten af bistanden. Hvad kommer ud af de mange kroner, der ydes i udviklingsbistand og hvad lærer vi af erfaringerne? Evaluering har altid spillet en vigtig rolle her. Danidas evalueringskontor har imidlertid sat fornyet fokus på evaluerbarheden af nye programmer, så der kan vises resultater også på udviklingsmålene. Kontoret arbejder med at styrke læringen fra evalueringer dels gennem anvendelse af følgeevalueringer dels gennem at tilrettelægge evalueringerne på en ny måde. 

Danida er midt i en proces med at gentænke dets resultats og læringskultur. Dette vil ske gennem en systematisk brug af ’theory of change’ for at beskrive interventionslogik, kausalitet og forventede resultater og bekræfte disse gennem en forbedret informationsbase skabt af programmets monitorerings og evalueringssystemer. Samtidigt vil ’real-time evaluation’ blive prøvekørt i et forsøg på at forbedre rettidighed og brug af evalueringsinformation i bistandsimplementeringen. Målet er at blive bedre til at dokumentere resultater og styrke vidensgrundlaget for fremtidig programudvikling.

Mødet afholdes 27. november 17:00 – 19:30 på Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 – 1780 København V.

Oplægsholder: Sus Ulbæk, Chef for Danidas Evalueringskontor

Diskutanter:

  • Poul Buch-Hansen, Direktør PBH-Associates
  • Niels Matti Søndergaard Formand for Dansk Evaluerings Selskab

Ordstyrer: Erik Blas, Formand IDA Global Development.


Ny bog: Resultatmålinger og stress

 

Tid: Onsdag d. 5. november 2014 kl 16.15-18.00
Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 4.2.26 

Professor Peter Dahler-Larsen fremlægger syv hovedresultater om resultatmålinger og deres betydning for medarbejderne baseret på en ny bog: P. Dahler-Larsen og  S. Pihl-Thingvad: Resultatmålinger og stress (Syddansk Universitetsforlag 2014).

Efter oplægget kan man stille spørgsmål og Syddansk Universitetsforlag er vært for et lille glas.

Vel mødt
Professor Peter Dahler-Larsen, CREME og Martin Lindø Westergaard, Syddansk Universitetsforlag


Views from an editor: What is a good article in evaluation
 
Tid: Mandag d. 30. juni 2014 - 16.15
Sted: Centre for Health and Society (CSS), Øster Farimagsgade 5, room 4.2.26 (The Lunch Room)
 
The Research Committee, Department of Political Science, University of Copenhagen, and CREME (Center for Research on Evaluation, Measurement and Effects) afholder et gå-hjem-møde på engelsk med gratis adgang for medlemmer af DES. Arrangørerne skriver om gå-hjem-mødet:

‘Professor Thomas Schwandt, University of Illinois at Urbana-Champaign, will share with us his views about what makes an article a real quality article.

Thomas Schwandt was, until recently, editor-in-chief of American Journal of Evaluation. He is also the co-author of Using Science as Evidence in Public Policy, written for the National Science Foundation.

Professor Schwandt´s talk will be followed by wine, soft drinks, snacks and informal interaction.


Hvilken rolle kan it spille i innovative evalueringsprocesser? AFLYST pga for få tilmeldinger
 
Tid: AFLYST - Mandag d. 26. maj 2014 - 16.00
Sted
: University College Nordjylland, Lindholm Brygge 35, 9400 Nørresundby lokale 6.3.17

Malene S. Dinesen og Camilla Kølsen fortæller om Innovativ evaluering og hvordan it kan inddrages i evalueringsprocessen. Vi sætter spot på samspillet mellem dokumentation, progression i indsatsen og ’early warning’ og evalueringsprocessen som områder, hvor it kan spille en rolle i innovativ evaluering. Vi præsenterer konkrete bud på it-støtte systemer, der kan fremme dialogen og evalueringsprocessen, som bl.a. er udviklet i Ineva og innovationsnetværket Service Platform.

Arrangementet holdes i samarbejde mellem DES og Service Platform

 


Evalueringen af strukturreformen - i et forskerperspektiv 

Tid: Onsdag, 21. maj 2014 - 16.00
Sted:
BDO Consulting, Havneholmen 29, 1561 København V

Efter at den nye regering som opposition flere gange havde forsøgt at få igangsat en evaluering af strukturreformen, blev en evaluering indskrevet i regeringsgrundlaget ultimo 2011 og gennemført i 2012-13. Der blev indgået en politisk aftale med alle Folketingets partier om justeringer af reformen medio 2013.

På dette møde rejser lektor Gunnar Gjelstrup og professor Hanne Foss Hansen fra Institut fra Statskundskab på Københavns Universitet ud fra et forskerperspektiv spørgsmålene om, hvordan evalueringsprocessen overordnet set kan tolkes, og i hvilken grad evalueringsresultaterne indgår i en fremadrettet gennemtænkt styringsproces? Svarene søges ud fra fire styringsteoretiske perspektiver, bl.a. et instrumentelt rationelt perspektiv, hvor processens mening fremstår som et taktisk greb med den hensigt at "lukke reformsporet" og et interessebaseret¨, hvor det bliver synligt, i hvor høj grad processen er et resultat af forhandlinger mellem centrale interessenter på forskellige niveauer.

Forskernes oplæg kommenteres af formanden for Danske Handicaporganisationer Stig Langvad.

Oplægget afholdes i samarbejde Center for Resultater, EffektMåling og Evaluering (CREME), der er tilknyttet Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Arrangermentet er gratis for medlemmer af DES og CREME.


Dansk/Amerikansk evalueringspraksis

Tid: Tirsdag, maj 13, 2014 - 16:00
Sted: Islands Brygge 37, 2300 København S – I mødelokalet med navnet "Ørestad"

Forskellene mellem evalueringspraksis i Danmark og i USA er store. Alligevel må vi nok indrømme, at påvirkningen derovre fra er massiv - både når det gælder evaluering brugt som styringsredskab og når det gælder mulighederne for at bruge evaluering til udvikling og læring.

Lana Rucks er direktør i Rucks Group, og arbejder til dagligt som evaluator for en lang række fonde, foreninger m.v. med evalueringer.  

Hun vil lede en diskussion om forskelle, ligheder og kontraster mellem betingelserne for evaluering i Danmark og USA. Virkeligheden i Midt-Vestens USA bliver udgangspunkt for en diskussion af, hvad der kendetegner "evalueringsdanmark" og af, hvad der er på vej.

Arrangementet foregår kl. 16.00 - 18.00
Deltagelse er gratis for DES-medlemmer

Tilmeldingsfrist: Efter først-til-mølle men senest d. 9. maj 2014 kl. 14.


 Professor Peter Dahler-Larsen (KU) holder oplæg om sin nye bog Evaluering af projekter.
 
Tid: Onsdag, marts 12, 2014 - 16:00
Sted: Center for Sundhed og Samfund (CSS), Øster Farimagsgade 5, 1353 Kbh K, lokale 42.26.

Vi lever i et projektsamfund. I hvert fald har mange innovative og tværgående tiltag projektform. Der er samtidig forventninger til, at effekten af et projekt dokumenteres. Evaluering af projekter risikerer imidlertid at forsvinde i en umulig Bermudatrekant bestående af 1) et effektspørgsmål, 2) forventninger om en optimal effektmålingsmåde og 3) en konstatering af, at en sådan effektmåling ikke kan lade sig gøre givet den måde, projektet er organiseret på. Hvad gør man så?

I sin nye bog ”Evaluering af Projekter – og andre ting, som ikke er ting” drøfter professor Peter Dahler-Larsen evalueringsmodeller, argumenter, håndgreb og ledetråde der kan hjælpe evaluering af projekter ud af denne dødsfælde.


En søfarers kompas – Fast kurs i uroligt farvand. Om implementering og implementeringsevaluering
 
Tid: Onsdag, februar 26, 2014 - 15:30
Sted: Socialstyrelsen, Skibhusvej 52, 5000 Odense, 1. sal, mødelokale 1.
 
Dansk EvalueringsSelskab og Dansk Implementeringsnetværk afholder i fællesskab et gå-hjem-møde med fokus på nye standarder for implementering og implementeringsevaluering i den offentlige sektor.

Kender du det også?: Et spændende udviklingsprojekt er ved at være afsluttet – og med lovende resultater. Nu venter ’blot’ arbejdet med at implementere projektidéen i drift. Evalueringsrapporten er fyldt med lovprisninger fra interessenterne og indeholder et par eksempler på gode resultater. Og påpeger så lige fem væsentlige grunde til, at det i praksis har været svært at få projektet til at køre ordentligt i organisationen, hvilket kan forklare de sparsomme data på resultatsiden. Evalueringen har måske fem anbefalinger til implementeringen fremadrettet, og det lyder som noget man har hørt før: 1) Opnå ledelsesmæssig opbakning. 2) Skab kendskab til projektet i organisationen 3) osv.

Socialstyrelsen har hørt det før og forsøger at gøre noget ved det. På gå-hjem mødet fortæller faglig leder Bo Jensen og specialkonsulent Dorte Stage Mølgaard om Socialstyrelsens nye Implementeringsguide, og om hvordan den inspirerer implementeringen af Hjemløsestrategien.

Gå hjem-mødet er samtidig et forsøg på at skabe fælles grund mellem nyeste viden om implementering og evalueringsteori om implementeringsevaluering. Mellem implementeringsagenter og evaluatorer. På mødet vil vi diskutere, hvordan nye standarder for god implementering kan styrke implementeringsevalueringen, så den kommer lidt længere end de fem velkendte anbefalinger.