Afholdte møder

Dansk Evalueringsselskab har igennem de seneste år haft Gå-Hjem-Møder med følgende emner:

 


 • VELFÆRDSUDVIKLING EFTER EVIDENSBØLGEN


  København

  Tidspunkt: Den 25. april 2018 kl. 16.00-18.00

  Sted: Marselisborgcentret, P. P. Ørumsgade 11, bygning 8 i konferencelokalet, 8000 Aarhus C

  Aarhus 

  Tidspunkt: Den 17. april 2018 kl. 15.30-17.30

  Sted: Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade 26 lokale D051, 2200 København N

  Dansk Evalueringsselskab (DES) og Dansk Selskab for Evidensbaseret Praksis i Velfærdsprofessionerne (SEBP) inviterer til gå-hjemmøde i København og Aarhus med Morten Hulvej Rod og Leif Kongsgaard,


 • IMPLEMENTERING MED KVALITET – QUALITY IMPLEMENTATION FRAMEWORK (QIF) I EN DANSK KONTEKST


  Tid: Den 16. januar 2018, kl. 15.00-17.00

  Sted: DEFACTUM, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N

  Dansk Evalueringsselskab og Dansk ImplementeringsNetværk inviterer til gå-hjem-møde om Implementering med kvalitet – Quality Implementation Framework (QIF) i en dansk kontekst.

  Vi ved godt, implementering sjældent sker af sig selv. Vi ved godt, at det er en proces, som kræver både ressourcer og bevågenhed. Men hvordan tilrettelægger vi processen bedst muligt?


 • KVALITATIVE PERSPEKTIVER PÅ SYSTEMATISKE REVIEWS


  Tidspunkt: Den 11. januar 2018, kl. 16:00-17:30

  Sted: VIVE, Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, mødesal 1 og 2

  Begreber som ”evidens” og ”what works” er højaktuelle på uddannelses- og socialområdet og nyder betydelig medvind i visse kredse. Forskningsinstitutioner og konsulenthuse er inden for de senere år derfor begyndt at konkludere på baggrund af den samlede forskning i systematiske reviews om hensigtsmæssige løsninger til praksis.


 • HVAD ER DER PÅ DEN ANDEN SIDE AF NPM?


  Tid: Den 5. april 2017, kl. 16:30-18:30

  Sted: Danmarks Evalueringsinstitut, Østbanegade 55, 3. sal., 2100 København Ø

  Hvilken rolle skal evalueringsviden spille i fremtidens styring af den offentlige sektor?

  I det sidste halve år har kritikken af den gængse offentlige styring været harsk! Men hvis vi et øjeblik ser bort fra kritikken af styringsregimer, kolde hænder m.m. – og ser på hvad der faktisk findes af alternativer – får vi måske et fingerpeg om den bane,


 • VALIDEREDE INSTRUMENTER


  Tid: Den 16. maj 2017, kl. 16.00-18.00

  Sted: Aalborg Universitet, København, Frederikskaj 10 B, 1. sal, Studio 2, 2450 København SV.

  Evaluatorer mødes i stigende grad af kravet om evidens. Beslutningstagere ønsker sikker viden og det udfordrer evaluatorer til at vælge stærkere metoder og dataindsamlingsredskaber. Validerede instrumenter kan være vejen frem.

  Socialstyrelsen har udvalgt et mindre antal validerede instrumenter, som er velegnede til vurderinger af resultater og effekter.


 • VALIDEREDE INSTRUMENTER


  Tid: Den 1. maj 2017, kl. 16.00-18.00

  Sted: Socialstyrelsen, Edisonsvej 18, 1. sal, 5000 Odense C

  Evaluatorer mødes i stigende grad af kravet om evidens. Beslutningstagere ønsker sikker viden og det udfordrer evaluatorer til at vælge stærkere metoder og dataindsamlingsredskaber. Validerede instrumenter kan være vejen frem.

  Socialstyrelsen har udvalgt et mindre antal validerede instrumenter, som er velegnede til vurderinger af resultater og effekter. Disse instrumenter ønsker Socialstyrelsen anvendt på tværs af de relevante evalueringer på det sociale område.


 • FRA FÆLLES DATAPRODUKTION TIL FÆLLES DATAANVENDELSE


  Tid: Den 6. april 2017, kl. 16.00-18.00

  Sted: KORA, Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N.

  Aabenraa Kommune har gennem tre år arbejdet med indførelsen af ét fælles, tværgående effektmålingskoncept, som både skal være et meningsfuldt værktøj i dagligdagen for borgeren og frontpersonalet, understøtte kvalitetsudviklingen af såvel den enkelte indsats som den samlede indsatsportefølje og bidrage med viden om organisationens succes med kerneopgaven på alle ledelsesniveauer.

  Konceptet er nu bredt implementeret og de første resultater begynder at tone frem.


 • POLICY IMPLEMENTERING OG EVALUERING AF IMPLEMENTERING


  Tid: Den 1. marts 2017, kl. 16.00-18.00

  Sted: SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Herluf Trolles Gade 11,1052 København K

  Implementering af reformer og forandringer er en af de største udfordringer for offentlige topledere. Derfor opruster de fremsynede myndigheder i disse år for at udvikle nye tilgange og metoder inden for dette felt (se f.eks. Rambølls White paper).

  Inden for evalueringsfeltet er der også stigende fokus på samspillet mellem,


 • EVALUERINGER DER UDVIKLER DET OFFENTLIGE


  Tid: Den 1. marts 2017, kl. 16.00-18.00

  Sted: Konferencelokalet, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15, 8200 Aarhus N

  Hvordan kan evalueringer bidrage til udvikling af den offentlige sektor? Og kan evaluering bidrage ved at blive mere integreret i udviklingsarbejdet?

   

  Få svar på gå-hjem-mødet 01-03-2017 kl. 16-18 på Olof Palmes Allé 15 i Aarhus, der er arrangeret af Dansk Evalueringsselskab i samarbejde med DEFACTUM i Region Midtjylland og konsulentfirmaet Rybirk.<