Afholdte møder

Dansk Evalueringsselskab har igennem de seneste år haft Gå-Hjem-Møder med følgende emner:

 


VALIDEREDE INSTRUMENTER (KØBENHAVN)

 

Tid: Den 16. maj 2017, kl. 16.00-18.00

Sted: Aalborg Universitet, København, Frederikskaj 10 B, 1. sal, Studio 2, 2450 København SV.

Evaluatorer mødes i stigende grad af kravet om evidens. Beslutningstagere ønsker sikker viden og det udfordrer evaluatorer til at vælge stærkere metoder og dataindsamlingsredskaber. Validerede instrumenter kan være vejen frem.

Socialstyrelsen har udvalgt et mindre antal validerede instrumenter, som er velegnede til vurderinger af resultater og effekter.
VALIDEREDE INSTRUMENTER (ODENSE)

Tid: Den 1. maj 2017, kl. 16.00-18.00

Sted: Socialstyrelsen, Edisonsvej 18, 1. sal, 5000 Odense C

Evaluatorer mødes i stigende grad af kravet om evidens. Beslutningstagere ønsker sikker viden og det udfordrer evaluatorer til at vælge stærkere metoder og dataindsamlingsredskaber. Validerede instrumenter kan være vejen frem.

Socialstyrelsen har udvalgt et mindre antal validerede instrumenter, som er velegnede til vurderinger af resultater og effekter. Disse instrumenter ønsker Socialstyrelsen anvendt på tværs af de relevante evalueringer på det sociale område.
FRA FÆLLES DATAPRODUKTION TIL FÆLLES DATAANVENDELSE

Tid: Den 6. april 2017, kl. 16.00-18.00

Sted: KORA, Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N.

Aabenraa Kommune har gennem tre år arbejdet med indførelsen af ét fælles, tværgående effektmålingskoncept, som både skal være et meningsfuldt værktøj i dagligdagen for borgeren og frontpersonalet, understøtte kvalitetsudviklingen af såvel den enkelte indsats som den samlede indsatsportefølje og bidrage med viden om organisationens succes med kerneopgaven på alle ledelsesniveauer.

Konceptet er nu bredt implementeret og de første resultater begynder at tone frem.
HVAD ER DER PÅ DEN ANDEN SIDE AF NPM?

Tid: Den 5. april 2017, kl. 16:30-18:30

Sted: Danmarks Evalueringsinstitut, Østbanegade 55, 3. sal., 2100 København Ø

Hvilken rolle skal evalueringsviden spille i fremtidens styring af den offentlige sektor?

I det sidste halve år har kritikken af den gængse offentlige styring været harsk! Men hvis vi et øjeblik ser bort fra kritikken af styringsregimer, kolde hænder m.m. – og ser på hvad der faktisk findes af alternativer – får vi måske et fingerpeg om den bane,