Etisk reflektionsforum

 

DES inviterer til gå-hjem-møde den 14. juni kl. 15-17

Savner du at dele og drøfte etiske dilemmaer fra din evalueringspraksis med ligesindede, og har du samtidig lyst til at lære af andres?

DES etikgruppe inviterer til etisk refleksionsforum – et forum for kollegial sparring om de etiske problemstillinger og dilemmaer, vi som arbejder med evaluering uundgåeligt møder i en kompleks hverdag, hvor vi må navigere i et krydsfelt af forskellige interesser, værdier og videnssyn. Dilemmaer som vi ofte står alene med, og hvor vi mangler et fælles etisk kompas at navigere efter.

Læs mere her.