Etisk reflektionsforum

Gå-hjem-mødet vil blive rammesat som et fortroligt rum for etisk, kollegial refleksion med hjælp af evalueringsetiske principper og et metodekit (udkast), som gruppen har udviklet og vil præsentere og afprøve sammen med deltagerne på mødet.

Som forberedelse til mødet opfordres du til at:

  • identificere en dilemmafyldt situation fra din egen praksis, som kaldte på etiske overvejelser. Hvis du ikke har et eget eksempel, så kom alligevel – du kan stadig deltage i refleksioner om andre deltageres dilemmaer, og der vil også blive stillet færdigformulerede dilemmaer fra metodekittet til rådighed.
  • se filmen fra forelæsningen med Nicoletta Stames fra Svenska utvärderingsföreningens SVUFs konference 2022: Ethics and Professionalization – from “doing no harm” to “preventing bad” to “doing good”: Presentation på SVUFs konferens 2022 med Nicoletta Stame

Mødet gennemføres via Zoom. Deltagelse er gratis men kræver tilmelding. Du kan tilmelde dig her.

Mødes faciliteres af etikgruppen v/Karen Ask.

Etikgruppen er en DES erfagruppe, som arbejder med at fremme en fagetisk kollegial refleksion om egen evalueringspraksis blandt DES medlemmer og andre interesserede. Formålet er at styrke evaluatorers professionelle rolle og ansvar – det etiske ansvar, vi som arbejder med evaluering har for, at evalueringen bidrager til samfundets bedste. Det indebærer, at vi som evaluatorer må se os selv som reflekterende praktikere, som er transparente og bevidste om de etiske principper, som guider os i arbejdet.

Du kan læse mere om etikgruppens arbejde på: http://danskevalueringsselskab.dk/erfa-grupper/erfa-gruppe-om-etik