OM BRUGEN AF TILFREDSMÅLINGER

Gå-hjem-mødet bliver afholdt i foråret 2018 – nærmere info følger


Tilfredshedsmålinger dukker op overalt i vores hverdag og bruges også til at formulere konkret politik. Eksempler er hospitalernes landsdækkende patient-tilfredshedsundersøgelse, Rigspolitiets undersøgelse om tryghed i lokalområder og kommunernes indsamling af oplysninger om borgernes tilfredshed med en række serviceområder.Men hvad kan man egentlig bruge tilfredshedsmålinger til? Og hvad skal man være særlig varsom med i den forbindelse? I dette oplæg vil jeg forsøge at besvare disse spørgsmål og i den forbindelse komme ind på nogle relativt nye og mere avancerede metoder, der kan øge validiteten af tilfredshedsundersøgelser. Oplægget bygger på egen såvel som andres forskning på området.

Nicolai Kristensen er professor MSO ved VIVE, og forsker på tværs af den offentlige sektor. Forskningen er generelt empirisk funderet med fokus på evaluering og udvikling af offentlig politik og service.

Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål, og Dansk Evalueringsselskab vil være vært for en lille forfriskning.

Det er gratis at deltage for medlemmer af Dansk Evalueringsselskab.