Hvordan får vi omsat viden til handling?


Tid: Onsdag d. 24. juni 2015 kl. 16.00-17.30
Sted: Oxford Research, Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg. Mødelokale på 5. sal.

The meeting will be in English. 


Det ligger i evalueringens DNA at viden fra evalueringer skal gøre en forskel. Anvendelse af evaluering er et klassisk tema inden for evalueringstraditionen, og det er ikke blevet mindre aktuelt i disse år, hvor vi ser en stigende opmærksomhed på at arbejde evidensbaseret inden for velfærdsområderne. Her tilbyder den nyeste forskning inden for knowledge-to-action (KTA) spændende perspektiver på, hvordan man kan arbejde målrettet med at styrke anvendelse af evaluering og generel vidensmobilisering.

Dansk Evaluerings Selskab har sammen med Oxford Research fornøjelsen af at invitere til et gå-hjem-møde i København 24. juni 2015. Her kan få inspiration direkte fra en af de førende forskere inden KTA-forskningen: Professor Huw Davies, co-director af Research Unit on Research Utilisation (RURU), University of St. Andrews, Skotland.

Hvad handler KTA-forskningen om?
Omsætning af viden til handling er ikke en lineær, rationel og instrumentel proces, som blot handler om at formidle fakta til mål­gruppen på den rigtige måde. Det er tværtimod en kompleks, dynamisk og interaktiv proces, som involverer en lang række aktører og finder sted i mange forskellige organisatoriske kontekster. Mobilisering af viden kræver en målrettet indsats – og ikke mindst en langt bedre forståelse af, hvilke mekanismer der ligger bag spredningen og anvendelsen af ny viden. Og det er netop, hvad den nyeste forskning i anvendelse af viden eller ”knowledge-to-action” kan give os!

Hvad sker der på gå-hjem-mødet?
Professor Huw Davies vil præsentere de væsentligste indsigter fra forskningen og invitere deltagerne til at drøfte, hvad disse betyder for den måde, vi i dag tænker og arbejder med spredning, anvendelse og mobilisering af viden i politik og praksis – hvad enten det er på det sociale område, sundhedsområdet, inden for kriminalitetsforebyggelse, uddannelse eller arbejdsmiljø eller et helt sjette fagområde.

Der vil blive serveret en forfriskning i forbindelse med arrangementet.