Resultatmåling og stress – med Peter Dahler-Larsen


Tid: Torsdag d. 23. april 2015 kl. 16,30-18,00
Sted: KORA, Olof Palmes Alle 22, 8200 Aarhus N


Arbejdet for offentligt ansatte er præget af en veritabel bølge af resultatmåling, dokumentation og evaluering. Samtidig diskuterer man stress som et stigende problem. Få har imidlertid undersøgt, om der er en sammenhæng mellem de to fænomener.

Det har professor Peter Dahler-Larsen imidlertid gjort i sin nye bog, som kortlægger resultatmålinger og stress blandt tre grupper af offentligt ansatte: gymnasielærere, sproglærere og jobkonsulenter. Bogen svarer på følgende spørgsmål:

  • hvor meget fylder resultatmålinger for medarbejderne i det daglige?
  • hvordan oplever medarbejderne, at resultatmålinger fungerer?
  • hvilke organisatoriske forhold er afgørende for, hvordan resultatmålinger fungerer hos forskellige grupper?
  • medvirker resultatmålinger til at skabe stress ud over, hvad gængse stressmodeller kan forklare?
Medarbejdernes krav til sig selv viser sig at være en vigtig stressfaktor. Men disse krav er forbundet med organisatoriske forhold. Det rejser diskussionen om, hvordan ansvaret for stress placeres eller deles. Det viser sig også, at resultatindikatorer giver klarhed for nogle grupper, men uklarhed for andre. Perspektivet er velfærdspolitisk: Hvor klare mål ønsker vi for de offentligt ansattes arbejde?
Professor Peter Dahler-Larsen fremlægger sine hovedresultater om resultatmålinger og deres betydning for medarbejderne. Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål og Dansk evalueringsselskab vil være vært for en lille forfriskning.