FRA FÆLLES DATAPRODUKTION TIL FÆLLES DATAANVENDELSE


Tid: Den 6. april 2017, kl. 16.00-18.00

Sted: KORA, Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N.


Aabenraa Kommune har gennem tre år arbejdet med indførelsen af ét fælles, tværgående effektmålingskoncept, som både skal være et meningsfuldt værktøj i dagligdagen for borgeren og frontpersonalet, understøtte kvalitetsudviklingen af såvel den enkelte indsats som den samlede indsatsportefølje og bidrage med viden om organisationens succes med kerneopgaven på alle ledelsesniveauer.

Konceptet er nu bredt implementeret og de første resultater begynder at tone frem. På gå-hjem-mødet vil projektleder, Jeannette Jakobsen, og BI-konsulent, Rikke Jørgensen, skitsere de opmærksomhedspunkter der er i forbindelse med opbygningen af fælles dataforståelse i en stor organisation og ikke mindst hvilken understøttelse, der er nødvendig for at hjælpe en givende kultur for dataanvendelse på vej. Oplægget vil desuden indeholde eksempler på afrapportering baseret på rehabiliteringsindsatsen.

Der serveres drikkevarer og en forfriskning i forbindelse med arrangementet