HVAD ER DER PÅ DEN ANDEN SIDE AF NPM?


Tid: Den 5. april 2017, kl. 16:30-18:30

Sted: Danmarks Evalueringsinstitut, Østbanegade 55, 3. sal., 2100 København Ø


Hvilken rolle skal evalueringsviden spille i fremtidens styring af den offentlige sektor?

I det sidste halve år har kritikken af den gængse offentlige styring været harsk! Men hvis vi et øjeblik ser bort fra kritikken af styringsregimer, kolde hænder m.m. – og ser på hvad der faktisk findes af alternativer – får vi måske et fingerpeg om den bane, vi som evaluatorer skal til at spille på. Gå-hjem-mødet vil søge at besvare:

  • Er styring ovehovedet nødvendig, og hvad er det for et problem, vores styringsmodeller skal løse?
  • Kan styringen ikke bare fortsætte som hidtil? Hvorfor ikke? Hvad er grundlaget for en anden form for styring?
  • Hvad er de konkrete forslag? Samskabelse? Tillid? Public Service Motivation? Leverer de nye tanker den vare, der er brug for, og repræsenterer de et reelt alternativ?

Efter et indledende oplæg vil formen være en diskussion om, hvor vi som evaluatorer står i den nye styring? Hvilken rolle skal evalueringsviden spille i fremtidens styring af den offentlige sektor?

Oplægsholder: Mads Teisen er projektleder for den overordnede styringsmodel i Region Hovedstaden, og Ekstern Lektor på Institut for Statskundskab, KU.
Der vil være en let anretning/sandwich i forbindelse med arrangementet.