POLICY IMPLEMENTERING OG EVALUERING AF IMPLEMENTERING


Tid: Den 1. marts 2017, kl. 16.00-18.00

Sted: SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Herluf Trolles Gade 11,1052 København K


Implementering af reformer og forandringer er en af de største udfordringer for offentlige topledere. Derfor opruster de fremsynede myndigheder i disse år for at udvikle nye tilgange og metoder inden for dette felt (se f.eks. Rambølls White paper).

Inden for evalueringsfeltet er der også stigende fokus på samspillet mellem, hvordan man på den ene side kan designe og gennemføre implementeringsprocesser og på den anden side kan anvende procesevaluering og fidelitetsanalyser til at analysere implementering.
På dette gåhjemmøde sætter vi fokus på, hvordan perspektiver fra Implementeringsforskningen (Implementation Science) kan hjælpe os til at tilrettelægge og evaluere implementeringsprocesser.

Therese Marie Dyrby og Jeppe Ostersen vil invitere til dialog, vidensdeling og fælles refleksion over følgende temaer:

  • Har du en teori for din implementeringsproces? Implementeringsteori som værktøj til implementering
  • Hvilke implementeringsaktiviteter kan du benytte? Introduktion til forskellige tilgange og metoder du kan anvende i implementeringsprocessen
  • Hvordan kan du følge op? Oplæg om procesevaluering og fidelitetsanalyse som redskaber til at belyse udviklingen i din implementeringsproces.