VALIDEREDE INSTRUMENTER


Tid: Den 16. maj 2017, kl. 16.00-18.00

Sted: Aalborg Universitet, København, Frederikskaj 10 B, 1. sal, Studio 2, 2450 København SV.


Evaluatorer mødes i stigende grad af kravet om evidens. Beslutningstagere ønsker sikker viden og det udfordrer evaluatorer til at vælge stærkere metoder og dataindsamlingsredskaber. Validerede instrumenter kan være vejen frem.

Socialstyrelsen har udvalgt et mindre antal validerede instrumenter, som er velegnede til vurderinger af resultater og effekter. Disse instrumenter ønsker Socialstyrelsen anvendt på tværs af de relevante evalueringer på det sociale område. Formålet er dels at sikre datakvalitet, dels gøre det lettere at sammenligne resultater på tværs af evalueringer inden for det samme område samt foretage økonomiske evalueringer.  Validerede redskaber skaber imidlertid også udfordringer for evaluator, når der skal formidles omfattende spørgsmålsbatterier og kringlede subscores til såvel respondenter som modtagerne af evalueringen.

På gå-hjem-mødet vil Eva Husum Schmidt fra Socialstyrelsen samt Line Dybdal og Nina Madsen Sjø fra Rambøll Management præsentere deres perspektiver på og erfaringer med anvendelsen af validerede redskaber i evalueringer på det sociale område.

Eva Husum Schmidts oplæg vil tage udgangspunkt i Socialstyrelsens netop opdaterede liste over validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område og præsentere deres erfaringer.

Rambøll giver en grundlæggende introduktion til anvendelse af validerede redskaber i evalueringsøjemed, herunder de praktiske udfordringer forbundet med valg og anvendelse af validerede måleredskaber og hvad det er for forskellige hensyn, der skal afvejes og balanceres.

Nina Madsen Sjø har skrevet en erhvervs-ph.d. hos Rambøll/ Aarhus Universitet og har gennem de seneste tre år har arbejdet med oversættelse og validering af validerede instrumenter på småbørnsområdet. Hun har oversat og tilpasset validerede redskaber til dansk kontekst. Hun beskriver nogle af de faldgruber, der kan opstå i arbejdet med en dansk tilpasning og hvilke analyser, der kan belyse, om et instrument fungerer på dansk.

Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål og Dansk Evalueringsselskab vil være vært for en lille forfriskning.

Du kan se slidsene fra mødet herunder:

Validerede instrumenter, Validerede måleredskaber og Socialstyrelsens tilgang til validerede instrumenter i evalueringer