KAN SURE SMILEYS GIVE SERIØSE SVAR? – DATAKVALITET OG ANVENDELIGHED VED UTRADITIONELLE SPØRGSMÅLSTYPER

I en række survey-programmer kan man efterhånden anvende flere spørgsmålstyper, som ikke var tilgængelige tidligere. Dette kan fx være spørgsmålstyper, hvor respondenten skal sortere en række svarmuligheder, rangordne svar, anvende trinløse skalaer, svare ved hjælp af smileys, trykke et sted på et billede og meget andet. Med andre ord er der spørgsmålstyper, som rækker ud over multiple choice og åbne spørgsmål, som mange spørgeskemadesigns tager udgangspunkt i.

De nye muligheder giver anledning til at drøfte, hvordan anvendelse af dem kan bidrage til at opnå god viden om de fænomener, man undersøger. Kan nye spørgsmålstyper afdække nye aspekter af de fænomener vi undersøger, og hvilken datakvalitet kan man forvente? Med seminaret vil vi se på eksempler, hvor nogle af disse utraditionelle spørgsmålstyper er anvendt i forskning, og vi vil drøfte overvejelser om anvendelsen på baggrund af betragtninger om metode og datakvalitet.

PROGRAM:

14.15-14.20: Velkomst v/ Jacob Brauner Jørgensen & Andreas Pihl Kjærsgård, ph.d.

14.20-14.50: Præsentation af validitet, reliabilitet og responsrate ved forskellige utraditionelle spørgsmålstyper v. Jacob Brauner Jørgensen

14.50-15.20: Presentation about Qualtrics and research examples v. Polymeros Chrysochou, assoc. prof., AU

15.20-15.35: Kaffepause

15.35-16.05: Anvendelse af listeeksperimenter v. Kim Mannemar Sønderskov, prof., AU

16.05-16.25: Afrunding og afsluttende spørgsmål

 

PRAKTISK INFORMATION

Tid: Torsdag 7, november 2019 kl. 14:15 – 16:30

Sted: Center for Sundhed og Samfund (CSS), Øster Farimagsgade 5, Bygning 35, 3 sal, København. K, 1353 Danmark

Arrangør:  Selskab for Surveyforskning & Dansk Evalueringsselskab