Dynamiske effekter af offentlige udgifter

Skattekronerne er med til at finansiere vores børnehaver, ældrepleje, sygehuse og veje, men ud over den direkte betydning for den enkelte dansker, så kan de offentlige udgifter til velfærdsydelser også tænkes at have en mere indirekte påvirkning. Udgifterne kan for eksempel have indflydelse på, hvor meget befolkningen ønsker at arbejde, eller det kan tænkes, at de udgifter, som bruges på et område, mindsker udgifterne på et andet område. Det kaldes for dynamiske effekter.

Dynamiske effekter af offentlige udgifter er kommet højt på den politiske dagsorden i Danmark, men forskningsmæssigt er det et meget understuderet felt. På den ene side er der god grund til at formode, at der kan være ganske store dynamiske effekter af investeringer i for eksempel veje, børnepasning og uddannelse, men på den anden side er der en række forhold, som gør, at svaret bestemt ikke er givet på forhånd. Det er for eksempel meget vigtigt at tage udgangspunkt i det nuværende høje niveau for offentlige udgifter og så analysere effekten af relativt små ændringer i forhold til det eksisterende niveau. Sådanne små ændringer medfører ikke nødvendigvis en dynamisk effekt. For et land som Danmark, der har en meget stor offentlig sektor, er det særligt relevant at undersøge dynamiske effekter. Men ind til videre er betydningen af dynamiske effekter kun analyseret i meget begrænset omfang, og dynamiske effekter af offentlige udgifter indgår ikke på nuværende tidspunkt i de makroøkonomiske modeller, der anvendes til at forme regeringens politik.

I VIVE starter i august 2019 et nyt forskningsprojekt, der løber over 4½ år. Formålet er at få en bedre forståelse af omfanget og karakteren af dynamiske effekter af offentlige udgifter. Det skal danne basis for en eventuel revidering af makromodellerne for den danske økonomi, og potentielt kan det også blive første spadestik til en ny generation af modeller. Den analytiske tilgang vil både være teoretisk og empirisk. Fokus er på, hvordan offentlige udgifter spiller ind på husholdninger og firmaers adfærd, samt hvordan markedsmekanismer påvirkes af den offentlige medfinansiering. Projektet er forankret i VIVE med Aarhus og Københavns Universitet som samarbejdspartnere. Desuden bliver en række internationale forskere samt modeleksperter fra DREAMmodel-gruppen tilknyttet projektet.

Oplægsholder er professor Nicolai Kristensen, som står i spidsen for projektet hos VIVE. Nicolai forsker inden for en række centrale samfundsforhold med særligt fokus på den offentlige sektor og effektmåling af politiske tiltag.

Oplægget afholdes  i samarbejde med Socialstyrelsen. Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål, og Dansk Evalueringsselskab vil være vært for en lille forfriskning. Det er gratis at deltage for medlemmer af Dansk Evalueringsselskab.

Tidspunkt: 2. april 2019 kl. 14-15.30. Tilmelding senest 26. marts.

Sted: Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, 5000 Odense C, mødelokale 9 og 10

Tilmeld dig ved at skrive til des@ineva.dk