Digitalt gå-hjem-møde om etik i evaluering

Tid: 27. maj 2021 kl. 15.00-17.00

Sted: Zoom – du modtager link senest dagen før gå-hjem-mødet

 

I forlængelse af årskonferencen om bæredygtig evaluering inviterer vi i bestyrelsen til et gå-hjem-møde, hvor vi vil sætte fokus på, hvilke etiske principper, vi som evaluatorer tager afsæt i, eller bør agere ud fra, for at udøve ansvarlig og oplyst dømmekraft i vores profession. Etik i evaluering er ikke kun et spørgsmål af teoretisk eller personlig karakter. Det er i høj grad et fagetisk og professionelt anliggende, som har meget konkrete konsekvenser for evalueringsrolle, -metoder og stil i vores praktiske arbejde.

Et vigtigt formål med mødet er at få input til og sætte gang i et arbejde med at formulere et etisk kodeks, eller principper, for en bæredygtig evalueringspraktik – i stil med AEAs ”Evaluators’ Ethical Guiding Principles”. og den etiske spørgeguide, som en DES arbejdsgruppe udarbejdede i 2013.

På mødet vil vi præsentere og diskutere vigtige og relevante etiske udgangspunkter for evaluering i dag med udgangspunkt i situationer med evalueringsetiske og -professionelle dilemmaer fra oplægsholdernes og deltagernes egen praksis. Deltagerne bydes ind til at drøfte situationer fra eget arbejde med evaluering, som kaldte på etisk overvejelse og stillingtagen, og diskutere hvilke etiske standpunkter eller principper som er vigtige at bruge som vejledning.

Som deltager får du dermed mulighed for at reflektere med ligesindede over din og dine kollegers evalueringspraktik og blive mere bevidst og styrket i din rolle som evaluator i situationer, hvor forskellige aktørers interesser og magtpositioner lægger pres på evalueringen.

Ambitionen er, at vi efter mødet opretter en DES arbejdsgruppe for at arbejde videre med at formulere et etisk kodeks, eller principper, for evaluering.

Karen Ask er ansvarlig for mødet, i samarbejde med Rikke Steensig og Nikolai Weissert, som alle sidder i DES bestyrelse.

Vi glæder os til at se dig!

Tilmeld dig her. 

Links til materiale:

https://www.eval.org/About/Guiding-Principles

Etik brochure_edMB kopi