Generalforsamling 2014

Kære DES-medlemmer

Så nærmer årskonferencen 2014 sig, der i år afholdes på Comwell Kolding d. 11. – 13. september.

Generalforsamlingen med valg til bestyrelsen afholdes fredag den 12. september kl. 17.30-18.15, kort efter sidste plenum.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at møde op og høre formandens årsberetning samt gøre din stemme gældende i forhold til, hvem de nye medlemmer af bestyrelsen skal være.

Følgende nuværende medlemmer af bestyrelsen er:

Ikke på valg, fortsætter:
Aske Scott Graulund, Socialstyrelsen
Alvaro Arriagada, BDO Consulting
Katrine Iversen, Center for Socialfaglig Udvikling, Aarhus Kommune
Ditte-Lene Sørensen, Digitaliseringspolitisk sekretariat, Erhvervsstyrelsen
Trine Lolk Haslam, Center for evaluering i praksis (CEPRA),  Act2Learn, UCN
Niels Matti Søndergaard, Damvad A/S
Kaveh Shamshiri-Petersen

På valg, men genopstiller:
Malene Arnfast Bruun, Københavns Kommune

Har siddet i én periode og genopstiller ikke:
Jette Anna Sørensen, Herningsholm Erhvervsskole

Følgende medlemmer af bestyrelsen har siddet i to perioder, og kan dermed ikke genopstille:
Bente Bjørnholt, KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
Vibeke Normann Andersen, KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

 

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, vil vi opfordre dig til at sende en tilkendegivelse til des@kora.dk. Der vil naturligvis også være mulighed for at opstille på selve dagen.

Dagsorden

Formandens beretning

Budgetforslag 2015

Årsrapport 2013

Kandidater til valg til bestyrelsen 

Referat

 

Vi håber på stort fremmøde!