Konference 2013

DES Bestyrelsen vil gerne byde velkommen til årets Evalueringskonference.


 Årskonferencen og de professionelle læringsseminarer afholdes torsdag den 19. september til lørdag den 21. september 2013.

 

Temaet for konferencen er »Evaluering: Berettigelse og bæredygtighed«.

Konferencen sætter således fokus på, hvorvidt og hvordan evalueringer bidrager positivt til udviklingen af indsatser, organisationer, samarbejde mm. Og vi rejser spørgsmålet: Er måden hvorpå vi bedriver
evaluering grundlæggende bæredygtig i et fremadrettet perspektiv?

Fredag og lørdag vil der være en række parallelsessioner med oplæg fra praktikere og forskere. Desuden er der plenum-diskussioner og to internationale (amerikanske) hovedtalere, som bidrager med den seneste viden indenfor evalueringsfeltet.

Torsdag den 19. september 2013 vil der, ligesom tidligere år, være mulighed for at deltage i en række professionelle læringsseminarer. Her går vi i dybden med en eller flere problemstillinger, som det er muligt
at arbejde nærmere med i praksis

 

Evaluering: Berettigelse og bæredygtighed

Vi allokerer betydelige samfundsmæssige ressourcer til evalueringsaktiviteter, bredt defineret, men bruges pengene rigtigt? Kan vi som evaluatorer i tilstrækkelig grad henvise til evalueringer og dokumentationssystemer, der har medført markante positive forandringer i den offentlige sektors organisationer og faglige ydelser? Evalueringsteori og praksis er blevet langt mere sofistikeret siden den spæde start
i 1960’erne og gode evalueringer øger vores viden og handlekapacitet på utallige samfundsområder. Men er balancen god nok mellem de evalueringer, der gør en positiv og væsentlig forskel i forhold til at udvikle
offentlige politikker og services, og evalueringer, der gennemføres rituelt, fordi man skal, og som arkiveres direkte på hylden eller i skraldespanden?

Spørgsmålet kan også stilles fra en anden synsvinkel: Er den måde, vi bedriver evaluering på i dag grundlæggende bæredygtig i et fremadrettet perspektiv? Er evalueringsteori og praksis i tilstrækkelig grad rettet
mod fremtidens samfundsmæssige udfordringer? Og er vi som felt godt nok forberedt på at levere svar på morgendagens spørgsmål?

Konferencetemaet konfronterer os med nogle fundamentale spørgsmål om evalueringers berettigelse og bæredygtighed. Og spørgsmålet er, om en del af svaret på spørgsmålet om evalueringers fremtidige
berettigelse ikke findes via en refleksion over, hvad der er bæredygtigt, og hvad der ikke er bæredygtigt i vore dages evalueringspraksis? Det er ambitionen, at årets DES-konference skal danne en inspirerende
ramme om en samlet drøftelse af disse emner fra forskellige perspektiver.

På konferencen introduceres tre spor, der alle griber ind i spørgsmålet om evalueringers berettigelse og bæredygtighed:

  1. Evaluering som forandrende kraft;
  2. Nye og gamle veje i effektevaluering;
  3. Evaluering i et fremadskuende perspektiv.

 

 

Deltagerliste

Generalforsamling 2013

Lokaleoversigter

Praktiske oplysninger

Program

Slides: torsdag, fredag, lørdag