KONTAKT OS

Dansk EvalueringsSelskab (DES)
Sekretariatet
c/o KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
Købmagergade 22, 1150 København K

E-mail: des@kora.dk