ORGANISATIONER

Astra
Bikubenfonden
Billund Kommune
Børne- og Undervisningsministeriet
Cabi
CBS – Copenhagen Business School
Center for Boligsocial Udvikling
Center for Patientinddragelse
CFD
COWI A/S
CPHbusiness – Copenhagen Business Academy
Cubion A/S
Danmarks Akkrediteringsinstitution
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Direktoratet for kriminalforsorgen
Epinion A/S
Faaborg-Midtfyn Kommune
Forsvarsakademiet
Holstebro Kommune / social & sundhed
Hedensted Kommune
Ineva – Viden til udvikling
KEA / Københavns Erhversakademi
Kerteminde Kommune
Københavns Kommune / Børn & Ungdomsforvaltningen
Københavns Kommune / Sundheds & omsorgsforvaltningen
Københavns Kommune / Teknik & Miljøforvaltningen
Københavns Professionshøjskole
Københavns Universitet
Landsbyggefonden
LIFE / Novo Nordisk Fonden
Mellemfolkeligt Samvirke
NORDIC CONSULTING GROUP A/S
Oxford Research A/S
Pluss Leadership
Professionshøjskolen UCN act2learn
Rambøll Management Consulting A/S
Region Midtjylland / DEFACTUM
Rigsrevisionen
Ringkøbing-Skjern Kommune
Røde Kors
Skattestyrelsen
Socialstyrelsen
Socialt Udviklingscenter SUS
Steno Diabetes Center Copenhagen
TeamArbejdsliv ApS
Trafikselskabet Movia
TrygFonden
Udenrigsministeriet
University College Lillebælt
VIA University College
Villum Fonden
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Aabenraa Kommune
Aalborg Universitet
Aarhus Kommune / Børn & Unge
Aarhus Kommune / Sociale forhold & Beskæftigelse
Aarhus Kommune / Sundhed & Omsorg