Mini-konferencer

MINI-KONFERENCE OM

MINI-KONFERENCER OM FONDSEVALUERING

Tid: 24. marts

Sted: Mødecenter Odense

Arbejder du med fondsfinansierede projekter inden for de store velfærdsområder? Er du optaget af de dilemmaer, som præger udviklingen i et komplekst felt, når bevillinger fra de filantropiske fonde spiller en større og større rolle og evalueringerne af bevillingerne tillægges stor betydning?

DES inviterer til forårets minikonference, hvor vi sætter fokus på fondsevalueringer. Minikonferencen afholdes torsdag den 24. marts 2022 i Mødecenter Odense.

På dagen går vi undersøgende til værks, når vi sammen arbejder med at udforske og udfolde fondsevalueringernes betydning på de store velfærdsområder, hvor bevillinger og evalueringer kan være med til at trække udviklingen i en bestemt retning. Vi samler evaluatorer, projekt- og fondsrepræsentanter i et neutralt rum omkring en dagsorden, som giver mulighed for alle parter at deltage i fælles professionelle drøftelser om spørgsmål som:

  • hvad er evalueringens rolle? Kritisk ven, opbygger af projektevalueringskompetence, dokumentation af resultater, facilitering af læring?
  • hvordan evalueres effekter? Hvilken betydning har evalueringsdesignet for evaluering af effekter på både kort og lang sigt for forskellige målgrupper?
  • hvordan samarbejder parterne om evalueringer? Hvordan kan alle parter navigere mellem forskelligartede interesser fra bevillinger, evalueringer og det konkrete projektarbejde?

Dagen kommer til at bestå af dilemmafyldte drøftelser om fondsevalueringer med målet at alle går klogere hjem fra dagen. Ambitionen er at deltagerne skal få en bedre forståelse for egen og andres roller og handlerum i et nært samarbejde med øvrige parter, så at vi kan lave endnu bedre evalueringer og projekter i fondsbevillinger.

Sæt kryds torsdag den 24. marts 2022, hvor DES afholder minikonference om Fondsevalueringer på Mødecenter Odense.

LÆS HELE PROGRAMMET OG SE INFO OM TILMELDING HER.

MINI-KONFERENCER

Disse konferencer afholdes en eller flere gange årligt uafhængigt af den store årskonference. Mini-konferencerne har forskellig struktur og indhold afhængig af oplægsholdere og emne, men afholdes altid som et enkeltdagsarrangement.

På mini-konferencen får DES medlemmerne mulighed for:

  • At lade sig provokere, inspirere og debattere metoder og holdninger med ligesindede
  • At få smagsprøver på en bred vifte af viden, metoder og erfaringer indenfor evalueringsområdet
  • At netværke med andre, der arbejder med effekter, evalueringer og målinger
  • Udveksle erfaringer med andre medlemmer, som man i hverdagen ikke kommer til at møde

DES bestyrelsen bestræber sig på altid at have emner, oplæg og foredrag, der er aktuelt og relevant for medlemmerne.

Tidligere afholdte minikonferencer

Principerfokuseret evaluering – minikonference den 16. november 2021

Se indhold, program og slides fra oplæggene her.