Mini-konference 2020

Nye greb til når viden skal omsættes i praksis

Digital mini-konference

Som annonceret har vi været nødt til at tænke den planlagte mini-konference om grundet COVID-19. I skal dog ikke snydes for et stærkt arrangement med fokus på videns omsætning til praksis. Derfor afholder vi den 9. juni fra 14.00-16.00 en digital minikonference.

Temaet på eftermiddagen er, at evaluering kan give viden om virkningsfulde løsninger. Men hvordan kan vi som evaluatorer understøtte, at denne viden også anvendes i praksis? Og hvordan kan vi evaluere, hvad skal der til for at lykkes med spredning af en innovation?

Program

Kl. 14.00-15.00: Lotte Rømer Grove & Lene Krogh Jeppesen / COI

“Evaluering og spredning – to supplerende discipliner”

Kl. 15.00-16.00 Faciliterede drøftelser om dagens indsigter

Kl. 16.00 Tak for i dag

 

For at kunne tilrettelægge den bedst mulige eftermiddag vil vi meget gerne hurtigst muligt og senest den 1. juni have din tilmelding.

Session  med Lotte Rømer Grove & Lene Krogh Jeppesen fra COI

“Evaluering og spredning – to supplerende discipliner “

Center for Offentlig Innovation har siden etableringen i 2014 haft spredning og evaluering af offentlig innovation som kerneelementer i sit virke. Offentlig innovation er at gøre noget nyt i den offentlige sektor, som skaber værdi. Med andre ord: Nye virkningsfulde løsninger. Vi ved fra Innovationsbarometeret, verdens første statistik om offentlig innovation, at 3 ud af 4 innovationer er baseret på forskellige grader af genbrug af andres innovationer. Så vi er faktisk gode til at dele viden og sprede offentlige innovationer. Knapt så godt ser det ud på evalueringsfronten, hvor noget under halvdelen af de offentlige innovationer er evalueret. Vi ved også, at der er en stærk kobling mellem evaluering og spredning: Når man har evalueret en innovation, gør man mere aktivt for også at dele innovationen.

I sessionen ”Evaluering og spredning – to supplerende discipliner” graver vi dybere i de to supplerende discipliner. Hvad kan vi gøre allerede i evalueringsarbejdet for at fremme skalering og spredning af innovation? Med afsæt i praksis og konkrete cases: Hvordan kan vi identificere og få succes med at skalere og sprede de nye virkningsfulde løsninger? Hvilke greb benytter nogle af dem, der opnår at skalere og sprede? Og hvad kan ledere og medarbejdere gøre i en travl driftshverdag for at fremme muligheden for skalering og spredning af nye virkningsfulde løsninger?

Praktisk information

Minikonferencen foregår digitalt, og du vil som deltager modtage et link til Zoom inden arrangementet afholdes. Du kan tilgå Zoom både på computer, tablet og telefon.

Mini-konferencen er gratis for alle

Hvis du ønsker at være medlem af DES og støtte op omkring vores selskab og vores arrangementer her i et anderledes år 2020, så kan du stadigvæk nå at melde dig ind. Prisen er 900 kr./ex.moms for et personligt medlemsskab pr.år og 4.500 kr./ex. moms for et organisationsmedlemsskab (5 personer) pr.år.I medlemsskabet ligger der rabatter på både mini-konferencer og års-konferencer, samt gratis adgang til erfa-grupper og gå-hjem-møder. Hvis du er i tvivl om du eller din organisation er medlem, kan du finde en medlemsoversigt på vores hjemmeside HER

 

Du kan blive medlem af Dansk Evaluerings Selskab HER

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte Dansk Evalueringsselskab sekretariat på des@ineva.dk