Mini-konference 9.juni 2020

Nye greb til når viden skal omsættes i praksis

 

Session  med Lotte Rømer Grove & Lene Krogh Jeppesen fra COI

“Evaluering og spredning – to supplerende discipliner “

 

Center for Offentlig Innovation har siden etableringen i 2014 haft spredning og evaluering af offentlig innovation som kerneelementer i sit virke. Offentlig innovation er at gøre noget nyt i den offentlige sektor, som skaber værdi. Med andre ord: Nye virkningsfulde løsninger. Vi ved fra Innovationsbarometeret, verdens første statistik om offentlig innovation, at 3 ud af 4 innovationer er baseret på forskellige grader af genbrug af andres innovationer. Så vi er faktisk gode til at dele viden og sprede offentlige innovationer. Knapt så godt ser det ud på evalueringsfronten, hvor noget under halvdelen af de offentlige innovationer er evalueret. Vi ved også, at der er en stærk kobling mellem evaluering og spredning: Når man har evalueret en innovation, gør man mere aktivt for også at dele innovationen.

I sessionen ”Evaluering og spredning – to supplerende discipliner” graver vi dybere i de to supplerende discipliner. Hvad kan vi gøre allerede i evalueringsarbejdet for at fremme skalering og spredning af innovation? Med afsæt i praksis og konkrete cases: Hvordan kan vi identificere og få succes med at skalere og sprede de nye virkningsfulde løsninger? Hvilke greb benytter nogle af dem, der opnår at skalere og sprede? Og hvad kan ledere og medarbejdere gøre i en travl driftshverdag for at fremme muligheden for skalering og spredning af nye virkningsfulde løsninger?

PRÆSENTATION

 

Øvrige henvisninger til COI produkter, som blev omtalt på mini-konferencen: