MINI-KONFERENCE OM FONDSEVALUERING

Tid: 24. marts

Sted: Mødecenter Odense

Arbejder du med fondsfinansierede projekter inden for de store velfærdsområder? Er du optaget af de dilemmaer, som præger udviklingen i et komplekst felt, når bevillinger fra de filantropiske fonde spiller en større og større rolle og evalueringerne af bevillingerne tillægges stor betydning?

DES inviterer til forårets minikonference, hvor vi sætter fokus på fondsevalueringer. Minikonferencen afholdes torsdag den 24. marts 2022 i Mødecenter Odense.

På dagen går vi undersøgende til værks, når vi sammen arbejder med at udforske og udfolde fondsevalueringernes betydning på de store velfærdsområder, hvor bevillinger og evalueringer kan være med til at trække udviklingen i en bestemt retning. Vi samler evaluatorer, projekt- og fondsrepræsentanter i et neutralt rum omkring en dagsorden, som giver mulighed for alle parter at deltage i fælles professionelle drøftelser om spørgsmål som:

  • hvad er evalueringens rolle? Kritisk ven, opbygger af projektevalueringskompetence, dokumentation af resultater, facilitering af læring?
  • hvordan evalueres effekter? Hvilken betydning har evalueringsdesignet for evaluering af effekter på både kort og lang sigt for forskellige målgrupper?
  • hvordan samarbejder parterne om evalueringer? Hvordan kan alle parter navigere mellem forskelligartede interesser fra bevillinger, evalueringer og det konkrete projektarbejde?

Dagen kommer til at bestå af dilemmafyldte drøftelser om fondsevalueringer med målet at alle går klogere hjem fra dagen. Ambitionen er at deltagerne skal få en bedre forståelse for egen og andres roller og handlerum i et nært samarbejde med øvrige parter, så at vi kan lave endnu bedre evalueringer og projekter i fondsbevillinger.

Sæt kryds torsdag den 24. marts 2022, hvor DES afholder minikonference om Fondsevalueringer på Mødecenter Odense.

Pris

DES-medlem: 1.200 kr. plus moms (1.500 kr. inkl. moms)
Ikke DES-medlem: 1.600 kr. plus moms (2.000 kr. inkl. moms)

Hvis du ikke er medlem og gerne vil være det, så skriv til DES sekretariat på des@ineva.dk. Læs mere om medlemsskab her.

TILMELD DIG HER

PROGRAM

9.00-10.00: Ankomst og morgenmad

10.00-10.20: Velkomst og introduktion til dagen v/ Niels Peter Mortensen, DES formand

10.20-10.50: De filantropiske fondes samfundsmæssige rolle og betydning v/ Birgitte Boesen, büroCPH
Birgitte beskriver fondslandskabet og udviklingen af fondenes samfundsmæssige rolle fra diskrete velgørere til aktive samfundsaktører. Hun analyserer og lægger op til debat om forholdet og dynamikken mellem fondene og det omgivende samfund. Udgangspunktet er Birgittes bog: Fonde i bevægelse fra 2018, og mange års erfaring fra det strategiske niveau i de filantropiske fonde.

10.50-11.20: Kort pause og drøftelser rundt om bordene med udgangspunkt i Birgittes oplæg.
Bordene producerer spørgsmål / overvejelser til den afsluttende paneldebat

11.20-11.50: Hvordan kan evaluering bidrage til de nye former for filantropi? v/ Niels Matti Søndergaard, evalueringsrådgiver i VILLUM og VELUX FONDEN og projektpartner Thomas Ziegler Larsen, daglig leder, Naturcenter Amager Strand.

Inden for de strategiske skoler, der de seneste 20 år er opstået inden for filantropien, er der flere bud på, hvilke problemer fonde bør søge at løse, og hvordan de skal arbejde – og i forlængelse af dette, hvordan de bør evaluere. Niels vil i sit oplæg fokusere på, hvad valget af filantropisk strategi betyder for evalueringspraksis, og give nogle eksempler på, hvordan danske fonde arbejder med evaluering. Thomas vil fortælle om, hvordan evaluering opleves fra projektsiden, og hvilke muligheder og udfordringer, det rummer.

Niels Matti Søndergaard er evalueringsrådgiver i VILLUM og VELUX FONDEN. Han har bl.a. arbejdet som evaluator i Rambøll, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), DAMVAD og VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Han er tidligere formand for Dansk Evalueringsselskab.

Thomas Ziegler Larsen er daglig leder af skoletjenesten på Naturcenter Amager Strand. Har er bl.a. initiativtager til projektet Science Camps

11.50-12.20: Kort pause og drøftelser rundt om bordene med udgangspunkt i Nils oplæg.
Bordene producerer spørgsmål / overvejelser til den afsluttende paneldebat

 12.20-13.00: Frokost

 13.00-13.30: Evaluering i samarbejde mellem bevillingsgiver, bevillingsmodtager og evaluator v/Nikolai Weissert, partner i Pluss
I oplægget udforsker Nikolai med inddragelse af cases spørgsmålet om, hvordan en evaluering kan udføres i samarbejde mellem bevillingsgiver, bevillingsmodtager og evaluator. Herunder hvilke forudsætninger, der skal være til stede for at samarbejdet bliver værdifuldt, og hvilke overvejelser, der er relevante, når en evaluering skal anvendes til at skabe fælles refleksion og dialog mellem flere aktører.

13.30-14.00: Pause og drøftelser rundt om bordene med udgangspunkt i Nikolais oplæg.
Bordene producerer spørgsmål / overvejelser til den afsluttende paneldebat

14.00-14.15: Kaffe – DES samler spørgsmål sammen og gør klar til paneldebatten

14.15-14.50: Paneldebat – DES faciliterer

14.50-15.00: Afrunding og tak for i dag – vi ses til årskonference!