HONORARPOLITIK

Dansk Evalueringsselskab er en faglig forening for alle med interesse for evaluering. Vi drives på frivillig basis og lever kun af og ved medlemmernes engagement og det årlige kontingent.

Da alle med interesse for evaluering skal have mulighed for at være med i selskabet, bestræber vi os på at holde kontingentet og konferencegebyret lavt. Det betyder, at vi kun i begrænset omfang har midler til at honorere oplægsholdere ved arrangementer og på vores årlige konference.

Læs Dansk Evalueringsselskabs honorarpolitik her.