Progressionsmåling

Lav en progressionsmåling - Hvordan gør man, og hvad skal der til for, at den bliver god? Det er emnet for denne erfa-gruppe.

En progressionsmåling kan måle de små skridt, som deltagerne opnår i en indsats. Lad os dele erfaringer om best practices og diskutere vores evalueringsdesigns og de dilemmaer, vi møder, når vi laver en progressionsmåling. Det handler fx om implementeringsprocessen, udformning af progressionsmålingsredskabet og praksis for dataindsamling samt resultaternes form, validitet og læringspotentiale.

Progressionsmåling er det logiske skridt at tage, når en traditionel stormasket måling af effekt ikke ville kunne vise en effekt. Ser man fx på indsatsen over for aktivitetsparate, ledige borgere, som har alvorlige fysiske og/eller psykiske problemer, vil en traditionel måling af selvforsørgelseseffekt vise, at indsatsen ingen effekt har. Kun en lille andel af målgruppen bliver selvforsørgende efter et aktiveringsforløb. Det betyder ikke, at forløbet har været uden effekt. Måler man de små skridt, vil man kunne se om borgeren har flyttet sig og er kommet nærmere arbejdsmarkedet, fordi borgerens motivation eller sociale, personlige eller faglige kompetencer er blevet udviklet. En progressionsmåling kan vise effekten på et mere forfinet niveau.

Men hvordan kan man se de små skridt? Hvilke indikatorer, spørgsmål og svarkategorier kan vi bruge? Hvad sker der, når frontlinjemedarbejderens dialog skal centreres om en progressionsmåling? Hvordan motiverer man medarbejderne til at bruge redskabet, og hvordan kan man i praksis få indsamlet nok data. Hvilket IT-redskab er bedst? Hvordan opgør man bedste resultaterne af en progressionsmåling, og hvilken læring kan man opnå efterfølgende?

ERFA-gruppen er for alle, der arbejder med eller skal til at arbejde med progressionsmåling.

 

Nye medlemmer er velkomne.

 

Kontakt ERFA-gruppen for at høre mere om gruppens medlemmer og virke.

Tovholder: Tea Dyekjær, Analyseleder, Hans Knudsen Instituttet

Email: ted@hki.dk

Telefon: 3832 2472