Tidsskrift og nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Dansk EvalueringsSelskab udgiver løbende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet indeholder omtale af nyheder fra Dansk EvalueringsSelskab, annoncering og omtale af kommende konferencer, omtale af nye bøger, omtale af nye undersøgelser/forskning, omtale af relevante seriøse uddannelser, annoncering af kommende temadage og gå-hjem-møder samt annoncering af ERFA-grupper.

Bidrag til nyhedsbrevet kan sendes til Julia Salado-Rasmussen på e-mail: jsr@dps.aau.dk


Tidsskrift - EvalueringsNyt

Dansk EvalueringsSelskab (DES) udgav frem til 2013 tidsskriftet EvalueringsNyt.