Seminar 4

BRUG FORBEDRINGSMODELLEN TIL AT SKABE REELLE FORBEDRINGER!

En tilbagevendende frustration for mange evaluatorer er, at deres evaluering samler støv på en hylde. Så hvordan skabes evalueringsresultater, der fører til konkrete forbedringer – ude i virkeligheden? Forbedringsmodellen er en metode til at arbejde med kvalitetsforbedringer i daglig praksis. Gennem ændring af processer og gentagne tests opbygges viden om, hvad der virker – en slags praksisbaseret evidens. Både Københavns Kommune og Region Hovedstaden arbejder med forbedringsmodellen som metode til kvalitetsudvikling og læring. På læringsseminaret gennemgås forbedringsmodellen, og på en praktisk workshop vil deltagerne få træning i at bruge modellen. Afslutningsvis prøver vi at drage fælles konklusioner og drøfte perspektiverne for forbedringsmodellen i evalueringsfeltet.

Deltagelse kræver ingen særlige forudsætninger.

Præsentation

Oplægsholdere

Mads Teisen, chefkonsulent, Region Hovedstaden
Lene Christensen, kvalitetskoordinator, Københavns Kommune
Bente Hansen, leder af Region Hovedstadens forbedringsuddannelse
Claus Syberg Henriksen, Specialkonsulent i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune