Seminar 5

EVALUERINGSFELTETS VILDE METODER

Hensigten med dette seminar er at drøfte en række mindre sædvanlige evalueringsmetoders anvendelsesmuligheder og træne deltagernes refleksioner over metodevalg. Jacob Brauner har for Region Hovedstaden udviklet en e-bog om evalueringsbegreber og metoder, som vil være tilgængelig via www.regionh.dk, og som skal hjælpe ansatte til at arbejde med evaluering. På baggrund af e-bogen vil Jacob gennemgå nogle af bogens omtalte metoder, herunder strukturelle ligningsmodeller, delphi-metode, netværksanalyse og meget andet. Efter gennemgang af metoder indbydes seminarets deltagere til at formulere evalueringsspørgsmål baseret på forskellige typer af metoder.

Deltagelse kræver ingen særlige forudsætninger.

Oplægsholder

Jacob Brauner, evalueringskonsulent, Region Hovedstaden