Seminar 7

EVALUERING AF SAMSKABELSE

Samskabelse som organisationsopskrift har gjort sit indtog i den offentlige sektor og er med til at redefinere offentlige organisationers rolle. Det offentlige skal i højere grad facilitere og mobilisere processer, hvor igennem det offentlige, civilsamfundet, den private sektor og borgere kan samskabe nye velfærdsløsninger. Effekterne af samskabelse er komplekse, langsigtede, kontekstforankrede og derved vanskelige at måle. Dette sætter nye krav til os som evaluatorer samt vores evalueringstilgang og -metoder. Hvordan kan vi evaluere om samskabelse fører til de forventede effekter, samtidig med at vi opbygger kapacitet og evner til at samskabe? På læringsseminaret skal vi bl.a. diskutere konkrete evalueringsmetoder til samskabelse samt udfordringer og potentialer ved den ’Samskabte evaluering’.

Læringsseminaret kræver ingen særlige forudsætninger, men vil være særlig relevant for de evaluatorer, ledere og medarbejdere i det offentlige, som enten arbejder med samskabelse, eller som skal til at evaluere samskabelsesinitiativer.

Præsentation

Oplægsholdere

Nanna Møller Mortensen, Erhvervs ph.d.-studerende på Institut for Læring og Filosofi og Ældre- og handicapforvaltningen, Aalborg Kommune

Nanna Stærk Christensen, ph.d.-studerende på Institut for Læring og Filosofi og Ældre- og handicapforvaltningen, Aalborg Kommune