POLICY IMPLEMENTERING OG EVALUERING AF IMPLEMENTERING


Tid: Torsdag den 24. november kl. 16.00-18.00

Sted: Olof Palmes Allé 20, 8200 Aarhus N i Rambølls lokaler


Implementering af reformer og forandringer er en af de største udfordringer for offentlige topledere. Derfor opruster de fremsynede myndigheder i disse år for at udvikle nye tilgange og metoder inden for dette felt.

Inden for evalueringsfeltet er der også stigende fokus på samspillet mellem, hvordan man på den ene side kan designe og gennemføre implementeringsprocesser og på den anden side kan anvende procesevaluering og fidelitetsanalyser til at analysere implementering.

På dette gå-hjem-møde sætter vi fokus på, hvordan perspektiver fra Implementeringsforskningen (Implementation Science) kan hjælpe os til at tilrettelægge og evaluere implementeringsprocesser.