Progressionsmåling og forløbsstudier sætter nye standarder for effektmåling


Tid: Torsdag den 11. februar 2016 kl. 16.00-18.00.

Sted: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd., Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K. Mødesal 1.

Arrangementet afholdes sammen med Dansk Evalueringsselskab.


Det ligger i tidsånden, at den offentlige sektor skal gøre det, der virker. Politikere og embedsmænd efterspørger således håndfast viden om, hvilke indsatser der er mest effektive i forhold til de politiske mål. Dette fænomen gør sig i særlig grad gældende inden for beskæftigelsesområdet. Der gennemføres effektmålinger i stort omfang af forskellige typer indsatser og målgrupper. Udfordringer er imidlertid, at målet om beskæftigelse for en stor gruppe borgere med problemer ud over ledighed er meget langsigtet, og de hidtidige effektmålinger har svært ved at vise om borgerne er på rette vej.

Beskæftigelses-Indikator-Projektet (BIP) har til formål at kvalificere effektmåling af borgernes vej mod beskæftigelse. Det gøres ved at teste udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed og undersøge, hvilke indsatser der hjælper borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Projektet bygger på et omfattende forskningsbaseret litteraturstudie, som har dannet grundlag for de udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed. De foreløbige resultater peger på, at progressionsmålinger kan være et velegnet redskab til at forudsige, hvorvidt indsatsen skaber øget jobsandsynlighed. Som en del af BIP gennemføres omfattende kvalitative forløbsstudier, som skal supplere progressionsmålingerne.

To oplæg a hver 30 minutter:

  • Charlotte Hansen, projekt- og forskningschef, Væksthuset, holder oplæg om BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP) og fremlægger de nyeste resultater fra projektet med fokus på hvordan progressionsmålinger kan anvendes som monitorerings- og effektmålingsredskab.
  • Sophie Danneris Jensen, ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet har gennemført kvalitative forløbsstudier af en gruppe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres forløb mod arbejdsmarkedet. Hun fremlægger sine erfaringer med anvendelsen af metoden, og hvordan den kan bidrage til at belyse resultaterne i progressionsmålingerne.

Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål, og Dansk Evalueringsselskab vil være vært for en lille forfriskning.