Hvordan kan biometriske data anvendes til evaluering?


Tidspunkt: Tirsdag den 13. november 2018, kl. 15.00-17.30

Sted: Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, 2200 København N, Bygning D, 1. etage, lokale 112


Biometriske teknologier er de seneste år blevet mere præcise og nemmere at anvende. Med biometrik er det muligt at måle biologisk respons millisekunder efter det en person oplever, og respons kan fx sammenholdes med video og lydoptagelse. Den styrkede teknologi gør det relevant at reflektere over biometrikkens anvendelsesmuligheder på evalueringsfeltet. Kan biometriske data fortælle os noget om aktørers emotioner og respons i de sociale settings vi ønsker at evaluere, som fx surveys og feltstudier ikke kan? Kan vi opnå bedre indblik i den sociale verden ved at kombinere biometriske data med andre evalueringsmetoder?

Dansk Evalueringsselskab har inviteret post doc Morten Bo Søndergaard Svendsen samt e-learningspecialist Arif Mustafa og systemspecialist Jesper Melek Nielsen til at fortælle om konkrete projekter, hvor biometriske data er blevet anvendt. Morten vil fortælle om forskningsprojekter hos Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) og Arif og Jesper vil demonstrere anvendelsen af biometrisk udstyr, så man kan se, hvordan dataindsamling kan foregå.

Kompetencevurdering af tekniske færdigheder

Mortens oplæg vil overordnet omhandle kompetencevurdering af tekniske færdigheder ved brug af bevægelsesanalyse. Først vil der være introduktion, kort, til grundlæggende teori fra sportsvidenskab, biologi og fysiologi. Dette skaber grundlaget for kompetencevurdering vha. bevægelsesmonitorering. Demonstreret med eksempler fra CAMES på Rigshospitalet inden for forskellige endoskopiske områder (tarm, mave og lunger). Ledende til perspektivering af brug af virtual reality og augmented reality inden for medicinsk uddannelse, samt hvordan vi har planer om at bruge kvantificering af øjnenes bevægelser til at vurdere ultralydsundersøgelser samt evaluere tilvanthed af læger til kikkerter til brug ved endoskopi.

Måling af user experience

Arif Mustafa og Jesper Melek Nielsens oplæg vil omhandle måling af ’user experience’ (UX) ved indsamling af biometrisk data, som et understøttende værktøj til i forvejen kendte metoder indenfor UX. Herunder brug af teknologier som Wearable/Stationary Eyetracker, GSR-måler (svedmåler) og Facial Expression algoritmer.

Oplæggets form

  • Hvorfor UX?
  • Kendte UX metoder.
  • Hvad kan man indsamle af biometrisk data i dag?
  • Demonstration af UX-udstyr
  • Regionens use-cases af biometrisk data

Der serveres en lille forfriskning i forbindelse med arrangementet.

Tilmeld dig gå-hjem-mødet