KVALITATIVE PERSPEKTIVER PÅ SYSTEMATISKE REVIEWS


Tidspunkt: Den 11. januar 2018, kl. 16:00-17:30

Sted: VIVE, Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, mødesal 1 og 2


Begreber som ”evidens” og ”what works” er højaktuelle på uddannelses- og socialområdet og nyder betydelig medvind i visse kredse. Forskningsinstitutioner og konsulenthuse er inden for de senere år derfor begyndt at konkludere på baggrund af den samlede forskning i systematiske reviews om hensigtsmæssige løsninger til praksis.

Blandt andet for at imødekomme et behov for viden om indsatsers effekt på et praksisniveau, inddrages i dag den kvalitative primærforskning i flere systematiske reviews. I takt med den stigende interesse for kvalitativ primærforskning i systematiske reviews er det blevet relevant at forholde sig til, hvordan det metodologiske grundlag tager sig ud, når den kvalitative primærforskning inddrages i systematiske reviews.

Iagttages litteraturen på området findes der mange forskellige opfattelser knyttet til, hvordan kvalitativ primærforskning bør indgå i systematiske reviews. Sammenholdes dette med, hvordan den kvalitative forskning i faktiske systematiske reviews indgår, må det konstateres, at rollen for den kvalitative primærforskning i systematiske reviews er uklar.

Men hvordan foregår inddragelse af den kvalitative primærforskning i faktiske systematiske review? Hvad ønskes afklaret med den kvalitative primærforskning, og hvordan behandles kvalitative data? Hvad kan vi lære af eksisterende systematiske reviews om, hvordan data kan/bør indgå i systematiske reviews? Og burde en mere kvalitativ metodologi i systematiske reviews tilskrives – end tilfældet er – en langt større plads?

Oplægget tager udgangspunkt i ph.d.-afhandlingen ”Systematiske reviews og kvalitativ forskning: Inddragelse af kvalitativ forskning i systematiske reviews på uddannelsesområdet” (2016) af Rikke Eline Wendt, ekstern lektor ved Københavns Universitet.

Oplægget fokuserer på afhandlingens opbygning af en teoretisk model om mulige syntesetilgange og -metoder i systematiske reviews.  Modellen bidrager til en strukturering af de mange antagelser om den kvalitative primærforsknings rolle i systematiske reviews, samtidig med at den rammesætter afhandlingens empiriske grundlag, der udgøres af 19 systematiske reviews produceret i perioden 2006-2009 af Eppi-Centre ved Londons Universitet.

I oplægget udfordres typiske antagelser om, hvad systematiske reviews er ensbetydende med. Det diskuteres, hvordan metoder hentet fra social- og humanvidenskaben med fordel kan blive en del af en metodologi i udvikling af systematiske reviews.

Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål, og Dansk Evalueringsselskab vil være vært for en lille forfriskning.

Det er gratis at deltage for medlemmer af Dansk Evalueringsselskab.