BEDRE VELFÆRD GENNEM ØGET FAGLIGHED

Gå-hjem-mødet blev afholdt online.

Bliver fagprofessionelle begrænset i udøvelse af deres fagprofessionelle dømmekraft på grund af overstyring af velfærdsområderne? Eller er det de fagprofessionelle, der kan blive bedre at tage ansvar for at definere og italesætte fagligheden?

Høj faglighed og dømmekraft blandt fagprofessionelle er en nødvendig forudsætning for kvalitet i velfærden – vi debatterer, hvordan ansvaret for den faglige udvikling blandt fagprofessionelle kan øges, og hvordan man undgår ufleksibel overstyring.

Arrangementet henvender sig til alle med en interesse for udviklingen af faglighed i velfærdssamfundet. Der er efterfølgende generalforsamling i Selskab for evidens og praksis.

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendigt på evidensogpraksis.dk

Tid: 18.maj 2020 kl.15.00-17.00
Sted: Herluf Trolles Gade 11, 1052 København

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendigt på evidensogpraksis.dk

PROGRAM

15.00-15.10
Velkommen.

15.10-15.40
Oplæg med udgangspunkt i bogen “Vi tror ikke – vi undersøger: Hvordan systematisk refleksion driver fagligheden frem” v/bogens forfattere Gitte Riis Hansen og Nicolaj Ejler.

15.40-16.15
Perspektivering af oplæg v/Selskab for evidens og praksis, Dansk ImplementeringsNetværk og Dansk Evalueringsselskab.

16.15-16.50
Fælles debat.

16.50-17.00
Tak for idag og invitation til generalforsamling i Selskab for evidens og praksis

17.15-18.00
Generalforsamling i Selskab for evidens og praksis.