FREDAG D. 28. AUGUST 2015

Plenum 1: Fra borgere og frontarbejdere til politikere

Marianne Berthelsen, Centerchef i Socialforvaltningen, Aarhus Kommune, Steffen Bohni, Vicedirektør, Socialstyrelsen & Tim Jeppesen, Kommunaldirektør, Kerteminde kommune

Session 1A Situationsbestemt Udvikling Af Forskellige Evalueringskulturer

Jan Christensen, Formand, Uddannelsesbenchmarking

Session 1B: Evalueringer På Kommunalt Niveau ”Hvordan Skaber Vi Den Brugbare Viden?”

Niels Peter Mortensen, Specialkonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut, tidligere manager ved BDO & Rikke Bech Futtrup, Konsulent ved BDO.

Session 1C: Fra Viden Til Handling – Hvordan Sikrer Vi, At Sociale Indsatser Kvalificeres Af Forskningsbaseret Viden?

Ulf Hjelmer, ph.d., Forskningsprogramleder, KORA & Anne Mette Møller, ph.d.-studerende, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Session 1D: Sådan Opbygger Man En Sammenhængende Evalueringssystematik I Et Skolevæsen

Jais Brændgaard Heilesen, Adjunkt, UCN act2learn, Karsten Poulsen, Direktør for børn, unge og kultur i Odder Kommune & Kristine Vita Fooken Jensen, områdedirektør, UCN act2learn.

Session 1E: Ex Ante-Evalueringens Rolle I Forberedelsen Af Programmer Og Indsatser

Bettina Rafaelsen, Chief Market Manager, COWI & Niels Eilschow Olesen, Markedschef, COWI.

Plenum 2: Når design møder evaluering

Christian Bason, Direktør for Dansk Design Center.

Session 2A: Spændet Mellem Etablering Af Evalueringskultur Og Levering Af Professionelle Resultater

Mads Søndergaard Thomsen, cand.scient.pol., Projektkoordinator, Ungdomsskoleforeningen & Louise Virginia Hansen, cand.scient.pol., Akademisk konsulent, Ungdomsskoleforeningen

Session 2B: Real Time Evaluation (Rte) Som Værktøj I Kinesisk-Dansk Politikudvikling

Jørgen Delman, Professor, Kinastudier, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), Københavns Universitet & Mette Visti, Konsulent, Mette Visti Consult ApS.

Session 2C: Hvad Virker I Sygedagpengeindsatsen? – En Virkningsevaluering Af Beskæftigelsesindsatsen For Sygemeldte Borgere

Stella Mia Sieling-Monas, Ph.d.-studerende, Aalborg Universitet.

Session 2D: Anvendelighed På Tværs – Fra Nationale Analyser Til Kommunal Realisering

Jacob Askham-Christensen, Analysechef, Ph.d., Marselisborg & Andreas Østergaard Poulsen, Senior Manager, BDO Consulting.

Session 2E Programevaluering – Hvordan Evaluerer Man Forskellige Indsatser Under Samme Strategi?

Nina Middelboe, cand.scient.adm., Afdelingschef, Oxford Research & Hanne Søndergård Pedersen, cand.scient.pol., Seniorprojektleder, KORA.

Plenum 3: How narrow, rigid measurement kills effectiveness – and what to do about it?

E. Jane Davidson, Ph.D. Director, Real Evaluation Ltd.