Seminar 10

Gevinstrealiseringsplan til håndtering af projekter med business case

I kommunerne er der stigende interesse for at arbejde med investeringspuljer. Det forudsætter en ret præcis viden om, hvor gevinster realiseres og besparelser tages. Gevinstrealiseringsplanen er et redskab til dialog, som fusionerer forandringsteori, evalueringsdesign, målstyring og rolle- og ansvarsfordeling og adresserer økonomisk evaluering sammen med faglige mål. Gevinstrealiseringsplanen imødekommer et behov for større gennemsigtighed i, om den forventede gevinst og de faglige mål opnås – eller om et effektiviseringsprojekt reelt bliver en grønthøster i en presset organisation.

Med eksempel på implementering af velfærdsteknologi i det sociale arbejde præsenteres og afprøves et gevinstrealiseringskoncept, og vi drøfter udfordringer og begrænsninger i metoderne og business cases i det hele taget.

Seminaret er for alle med interesse i business cases i det offentlige. Generel viden om evaluering, forandringsteori og projektorganisering forudsættes. Deltagerne kan medbringe egen case.

Præsentation

Oplægsholder

Malene Arnfast Bruun, specialkonsulent, Københavns Kommune