Seminar 11

Modning gennem evaluering – kapacitet til at arbejde med udvikling af praksis

I arbejdet med modning i en strategi for videreudvikling og udbredelse af nye sociale indsatser er der behov for at se evaluering som mere end en summativ øvelse, der giver viden om virkning. Der er også behov for et formativt perspektiv, hvor evalueringsviden bruges til at sikre læring og forbedring af indsatsernes virkning og kvalitet i den pædagogiske og socialfaglige praksis. Afsættet for oplægget er, at dels praksisnær kvalitetsudvikling, dels opbygning af kapacitet, er tæt forbundet med at styrke faglig refleksion og forbedring på baggrund af løbende dokumentations- og evalueringsviden om indsatsen. Oplægget vil tage afsæt i en case, hvor Rambøll, Socialstyrelsen og fem kommuner har modnet og evalueret metoden KRAP. Under oplægget vil vi præsentere perspektiver og erfaringer med at understøtte udvikling af kapacitet, hvor der arbejdes med evalueringsdata i udvikling af egen praksis og i modningsiterationer.

Deltagerne forventes at have et grundlæggende kendskab til formativ og summativ evaluering.

Præsentation

Oplægsholdere

Malte Pihl, Manager, Rambøll
Anne Mette Thurøe, konsulent, Rambøll
Carsten Strømbæk Pedersen, kontorchef, Socialstyrelsen