Seminar 6

ET OPBRUD I EVALUERING PÅ VEJ? EVALUERINGS- OG VIDENSMEDARBEJDERENS MULTIDISCPLINÆRE ROLLE

Hvis de evalueringer, vi gennemfører, skal skabe læring og forandre praksis, må vi tænke arbejdet med evalueringer på en ny måde. Her kan det være nødvendigt at skubbe til grænserne mellem evalueringsfagligheden og andre discipliner.

Med afsæt i erfaringer fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune inviterer vi til en fælles drøftelse af ”rummet omkring evalueringer”. Hvilke spørgsmål skal vi stille før, under og efter gennemførelsen af en evaluering? Hvilke forskelligartede opgaver står vi overfor, og hvilke kompetencer forudsætter det ud over de evalueringsmetodiske? Er evaluering altid det rigtige svar? Og kan vi udvide forståelsen af, hvordan vi arbejder med evalueringer?

Deltagerne forventes at have praktisk erfaring med og indblik i evaluerings- og vidensarbejdet i en offentlig organisatorisk sammenhæng, fx som intern evaluerings- eller udviklingskonsulent, eller som ekstern konsulent med hands-on erfaring i at omsætte evalueringer til handling eller understøtte implementeringsprocesser i praksis.

Præsentation

 

Oplægsholdere

Frederik Kiørboe, specialkonsulent, Socialforvaltningen, Københavns Kommune
Sara Priskorn, konsulent, Socialforvaltningen, Københavns Kommune