Læringsseminar 1

Casebaseret audit

DEFACTUM har i en årrække anvendt auditmetoden indenfor sundheds- og socialområdet. Metoden udgør et anerkendende og praksisnært redskab til evaluering, hvis vigtigste greb er at sætte de involveredes dømmekraft i spil i vurderingen af egen praksis.

Auditmetoden udgør en særlig metodisk ramme, som ved hjælp af en række virkemidler sikrer en nuanceret afdækning af praksis gennem inddragelse af relevante perspektiver. Trods disse faste elementer kan auditmetoden varieres på en lang række parametre, hvilket gør metoden uhyre fleksibel. Til hvert designelement hører overvejelser om etik, magtforhold og anvendelighed.

Vi ser casebaseret audit som et centralt redskab i produktionen af praksisnær og -anvendelig viden. Ved at inddrage forskellige parter og anerkende forskellige perspektiver kan metoden understøtte bæredygtige løsninger på komplekse problemstillinger. Vi vil gerne dele vores indsigt og erfaringer – på godt og ondt – med andre, der har erfaringer med og interesse for metoder til at opnå bæredygtighed i evalueringer.

Målgruppe
Læringsseminaret er relevant for alle, som har lyst til blive introduceret til eller lære mere om casebaseret audit og om hvordan de selv kan anvende metoden i praksis

Oplægsholdere
Mett Marri Lægsgaard, chefkonsulent, DEFACTUM
Kirsten Overgaard, chefkonsulent, DEFACTUM