Læringsseminar 3

Lynkursus i forandringsteori

Forandringsteori, indsatsteori, virkningsteori, programteori – kært barn har mange navne. Alle disse navne dækker over en nyttig ramme for både planlægning, implementering og evaluering af initiativer, uanfægtet om der er tale om store og langstrakte initiativer eller projekter af mere afgrænset karakter.

Du er muligvis allerede stødt på forandringsteoriens elementer: problemstilling, aktiviteter, effekter, mekanismer og kontekstuelle betingelser, og har arbejdet med dem uden en eneste gang at have brugt begrebet forandringsteori.

Kort sagt er formålet med at opstille en forandringsteori, at gøre de ofte implicitte forestillinger om sammenhængen mellem indsatser og effekter eksplicitte ved at opstille en illustrativ figur over de bagvedliggende antagelser. Arbejdet med forandringsteorien kan hjælpe med at systematisere, synliggøre og evaluere sammenhængen mellem indsats og effekt.

På læringsseminaret introduceres deltagerne til principperne i forandringsteorien og gennem korte øvelser stifter deltagerne selv kendskab med processen i at opstille en forandringsteori. Desuden diskuterer vi styrkerne ved at anvende forandringsteorien som ramme for evaluering.

Målgruppe:

Læringsseminaret er relevant for alle som ønsker indsigt i potentialerne ved at anvende forandringsteorier, som ramme for både udvikling og evaluering af projekter og indsatser uafhængig af størrelsen. Seminaret er rettet mod deltagere, som har ingen eller begrænset erfaring med og viden om forandringsteori.

Oplægsholder
Nanna Limskov Stærk Christiansen, Ph.D. stud, Aalborg Universitet

PRÆSENTATION