Parallelsession 1

Etiske overvejelser og udfordringer når du laver RCT evalueringer af indsatser til sårbare grupper

Når vi laver evalueringer af indsatser til sårbare grupper, er der mange etiske overvejelser, der er vigtige at tænke igennem i løbet af projektet. Dette omfatter fx hvordan skal spørgeskema udsendes? Hvor megen information skal deltagerne have om formålet med evalueringen? Hvor meget skal vi skubbe på for at få besvarelser ind? Hvor lidt kan vi tillade os at tilbyde kontrolgruppen? Hvordan får vi bedst formidlet resultaterne til praktikere og politikere? I denne session vil vi arbejde med forskellige etiske dilemmaer, evaluator ofte står i, når vi arbejder med randomiserede studier, der undersøger indsatser til sårbare grupper. Sessionen bygger på mere end 10 års erfaring med komplekse effektevalueringer og vil både have fokus på både planlægning, gennemførsel og formidling. For en ting er, at have tænkt det hele godt igennem. Når først evalueringen er i gang, kommer der helt sikkert nye udfordringer, du skal forholde dig til. Og når du endelig står med dine analyser, skal du også formidle dem til forskellige målgrupper.

Målgruppe
Personer, der selv skal lave evalueringer af indsatser til sårbare grupper og medarbejdere i fx kommuner, der har en indsats, der skal evalueres.

Oplægsholder
Maiken Pontoppidan, seniorforsker, VIVE

PRÆSENTATION