Parallelsession 3

Måling af bæredygtighed: Værdi og hvordan

Bæredygtighed er i stigende grad fokus og overligger for indsatser på tværs af stat, kommune, privatsektor og civilsamfund. Bæredygtighed er et komplekst fænomen, og det rejser derfor en række udfordringer og muligheder, både for evaluator og for den aktør der skal omsætte indsatsen til praksis.

Oplæg og erfaringsudveksling vil se på de følgende spørgsmål:

  • Hvordan opstiller vi mål for og evaluerer på bæredygtighed, så det skaber værdi på tværs af områder som klima og grøn omstilling, vækst og konkurrence, social lighed og andre velfærdsindsatser? Hvad er muligheder og udfordringer ved at arbejde med bæredygtighed og hvordan håndteres det?
  • Hvordan bruges monitorering og evaluering af bæredygtighed så det skaber værdi og transformation i praksis?
  • Hvilke forskelle og ligheder gør sig gældende for forskellige typer aktører, fx i stat, kommune og civilsamfund? Hvad kan vi lære af hinanden?

Sessionen indledes med et oplæg baseret på konkrete cases fra Rambølls bæredygtighedsrådgivning: Fx erfaringer med Sustainability Dialogue Tool og udvikling af målesystemer for bæredygtighed.

Den følgende erfaringsudveksling sætter fokus på deltagernes praktiske erfaringer med bæredygtighed som afsæt for at styrke og transformere praksis og for at arbejde helhedsorienteret sammen på tværs.

Læs evt. Sustainability Dialogue Tool inden oplægget.

Målgruppe
Beslutningstagere og praktikere i kommune, stat, civilsamfund, fonde mv., evaluatorer og vidensproducenter der arbejder med indsatser relateret til bæredygtighed.

Oplægsholdere
Christine Rasmussen, Market Manager, Rambøll
Rikke Bjerregaard Orry, Sustainability Director, Rambøll

PRÆSENTATION