Torsdag den 15. september 2022

8.30-9.30: Morgenmad og registrering

9.30-9.45: Velkommen til årskonference v/bestyrelsen

9.45-10.45: Entreprenørstaten

I sin bog Entreprenørstaten giver Sigge Winther Nielsen en kritisk samtidsdiagnose: ”Dansk politik går i tomgang. Og det på trods af at 700.000 offentligt ansatte går på arbejde for at udforme og udrulle politikernes ønsker.” Han tilskriver sin diagnose politikeres og statsapparatets manglende evne til at løse de ”vilde problemer”, dvs. sammenviklede, komplekse problemer, som konkurrencestaten har svært ved at tøjle. Sigges bud på en løsning på denne problematik er entreprenørstaten – en stat, som begejstrer ved at udvælge få månelandingsprojekter, som er så store og svære, at vi kun løser dem på tværs af offentlig, privat og civilsamfund.

Sigge Winther Nielsen er ph.d. i statskundskab, forfatter og Direktør i DJØF.

10.45 – 11.00: PAUSE

11.00 – 12.15: STYRING, UDVIKLING OG EVALUERING I ENTREPRENØRSTATEN?

I denne plenumdiskussion vil Dorthe Bukdahl, Carsten Strømbæk Pedersen og Ina Bøge Eskildsen komme med forskellige perspektiver på Sigge Winther Nielsens oplæg, herunder hvilke implikationer både diagnosen og den foreslåede kur kan have for tilgangen til styring, udvikling og evaluering i velfærdssamfundet. Hvis Sigge har ret, hvordan lykkes vi så med at udvikle en entreprenørstat – og hvor stiller det evalueringsfeltet? Og hvad nu, hvis Sigge ikke har ret? Hvor er vi så på vej hen i styringen, udviklingen og evalueringen af velfærdssamfundet?

Dorthe Bukdahl er Centerchef i Copenhagen Dome, Carsten Strømbæk Pedersen er Forsknings- og analysechef i VIVE og Ina Bøge Eskildsen er Programleder i Århus Kommune

12.15-13.15: Frokost

Efter frokostpausen kører der hhv. to læringsseminarer (13.15 – 16.15) og otte forskellige parallelsessioner (hvoraf de første fire ligger fra 13.15 – 16.15 og de næste fire ligger fra 14.55 – 16.15). Man kan således vælge at deltage i enten ét læringsseminar eller i to parallelsessioner.

13.15-16.15: Læringsseminar og parallelsessioner

På dette års konference er der læringsseminar og parallelsessioner i samme tidsramme. Du skal altså vælge enten et læringsseminar eller to parallelsessioner.

Læringsseminar 1 (3 timer): NÅR MENNESKER MED VILDE PROBLEMER AFVISER HJÆLPEN – HVAD SÅ? UDVIKLING AF PRAKSIS I VELFÆRDSPROFESSIONERNE

Lotte Junker Harbo, lektor og ph.d. & Charlotte Vange Løvstad, Lektor i Socialt Arbejde. Begge ansat ved VIA, EVU

Læringssminar 2 (3 timer): NYE TYPER AF PROBLEMER, NYE VEJE I EVALUERING

Chefkonsulent og programleder Ina Bøge Eskildsen, Aarhus Kommune, Chefkonsulent Anne Steensgaard, Aarhus Kommune og Indehaver og chefkonsulent Malene Skov Dinesen, Ineva

Parallelsioner 13.15-14.35

Parallelsession 1: BEDRE EVALUERING GENNEM AKTIV INDDRAGELSE AF INTERESSENTER OG OPDRAGSGIVERE – MED AFSÆT FRA EVALUERING I GRØNLAND

Senioranalytiker Helle Hansen og chefanalytiker Niels Peter Mortensen, begge fra VIVE

Parallelsession 2: EVALUERING AF INDSATSER TIL SOCIALT UDSATTE BORGERE

Evaluering af indsatser til socialt udsatte borgere.Specialkonsulent Rene Buch Nielsen, DEFACTUM Anne Kongerslev Wermuth, DEFACTUM

Parallelsession 3: SYSTEMISKE OG MÅLRETTEDE INDIVIDORIENTEREDE FOREBYGGELSESINDSATSER – EN REALISTISK SYNTESE

Adjunkt Marie Broholm-Jørgensen, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Parallelsession 4: HVAD KAN VI SIGE OM EVALUERING AF WICKED PROBLEMS EFTER 60 ÅRS INDSATS FOR AT ØGE UNGES INTERESSE FOR NATURVIDENSKAB?

Lektor Jan Sølberg, Specialkonsulent Dorte C. Elmeskov og Konsulent Olga Trolle, alle fra Københavns Universitet/ NEUC

Parallelsessioner 14.55-16.15

Parallelsession 5: BRUGERDIALOG I UDVIKLING AF VELFÆRDSYDELSER

Specialkonsulent Marianne S. Balleby og Sundhedsfaglig konsulent Tina Veje Andersen, begge fra DEFACTUM, Region Midtjylland

Parallelsession 6 : VILDE LØSNINGER PÅ VILDE PROBLEMER – UDVIKLING OG EVALUERING AF SOCIALE EFFEKTINVESTERINGER

Thomas Artmann Kristensen, Ph.D og Konsulent, Sociale forhold og beskæftigelse, Aarhus Kommune.
Mads Bundgaard, Konsulent, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune.
Christina Voigt, Pædagogisk konsulent, Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Parallelsession 7: EVALUERING PÅ VILDVEJE?

Partner Stefan Brendstrup, og Chefkonsulent Maria Christiansen, begge fra Pluss Leadership

Parallelsession 8: DISTORTION – ET VASKEÆGTE ”WICKED PROBLEM”

Specialkonsulent Kamilla Damgaard og Specialkonsulent Pernille Askgaard Worsøe, begge fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

16.15-16.45: Pause

16.45-17.30: Evaluering i en opbrudstid

Corona, krig i Europa, mangel på fødevarer og energi, et overbelastet klima. Verden står overfor store og næsten uoverskuelige udfordringer. På det nære plan ser vi, at unge står i kø for at få psykologhjælp, der bliver i fremtiden flere ældre, end vi har varme hænder til, nye flygtninge skal integreres. Spørgsmålet er om evaluering overhovedet er relevant i bestræbelsen på at finde løsninger på så komplekse problemer? – og hvilke nye krav disse udfordringer i bekræftende fald stiller til evaluering i fremtiden?

Hanne Kathrine Krogstrup sætter de aktuelle evalueringsudfordringer i en evalueringsteoretisk sammenhæng og giver blandt andet et tentativ bud på en ny og femte evalueringsbølge.

Efter oplægget er der mulighed for debat og kommentarer fra salen med afsæt i Hanne Katrine Krogstrups oplæg.

Hanne Kathrine Krogstrup er professor i evaluering og organisationsudvikling ved Institut for Kultur og Læring hos Aalborg Universitet.

17.30-18.30: Generalforsamling

19.00- : Middag og fest