Læringsseminar 3 (3 timer): Den refleksive evalueringspraktiker – lær at bruge evalueringsetiske principper som et kompas, når du skal navigere i kompleksitet og paradokser

Hovedoplægsholdere: Stine Page fra Connector a/s og Kirsten Bording Collins fra Adaptive Purpose
Medoplægsholdere: Karen Ask fra Væksthusets Kompetencecenter samt evt. andre fra etikgruppen.

Har du i dit arbejde med evaluering oplevet at skulle honorere forventninger fra politikere, chefer eller kunder om at fremme et vist evalueringsresultat eller et bestemt perspektiv? At du skulle løse opgaven på en måde, du så som problematisk? Eller har du oplevet at få kendskab til forhold, der var svære at rapportere om inden for opdragets ramme uden at påvirke din relation med opdragsgiver?

Etiske dilemmaer er uundgåelige i en evalueringspraksis, som med stigende kompleksitet ofte rummer paradokser. Paradokser som ikke kan løses eller håndteres, men som vi skal navigere i.

DES etik-gruppe inviterer til et læringsseminar, hvor vi sammen finder den refleksive evaluerings-praktiker i os frem. Med hjælp fra de etiske principper reflekterer vi over de paradokser, vi møder i egen praksis, og arbejder med at kvalificere vores etiske kompas, så det kan hjælpe os til at finde mulige retninger i et krydsfelt af forskellige systemer, interesser og værdier.   

Deltagerudbytte

  • træning i at få øje på, formulere og forholde sig til de etiske dilemmaer og paradokser, som de møder i egen praksis
  • træning i at bruge en metode til at facilitere kollegial evalueringsetisk reflektion ud fra etiske principper og et metodekit
  • et eksemplar af metodekittet med hjem til brug på egen arbejdsplads. Vi forventer, at metodekittet vil bestå af 1) en folder med de evalueringsetiske principper, 2) Principblomsten – en visualisering af principperne, og 3) et par metodekort/actionskort, herunder forslag til drejebog og øvelser til inspiration for, hvordan deltagerne kan arbejde med etiske principper på egen arbejdsplads.