Seminar 2: Datavisualisering i kvantitative metoder

v/ Christian Jobling Astrup / Ineva

Se slides her 

I takt med en dalende efterspørgsel på den lange rapport øges behovet for simpel og skarp formidling af vores evalueringers fund. Hvis ikke vi formår at kommunikere ny viden til evalueringens modtagere på en måde, som er letforståelig, så går værdifulde analytiske pointer tabt. Desværre. Og så er vores arbejde spildt. Desværre. 

Alt for ofte ser vi værdifuld viden formidlet på komplekse måder, som udfordrer aflæsningen og dermed forståelsen. Derfor stiller vi i dette seminar skarpt på principperne bag god datavisualisering, ligesom vi går direkte til metodens anvendelse.

Den rigtige visuelle præsentation af data øger modtagerens forståelse for de informationer og den viden, som data indeholder. Modtagerens forståelse kan enkelt hjælpes på vej med simple visuelle effekter.

Fokus på dette seminar er at skabe simpel og kraftfuld datavisualisering, der understøtter, at den vigtige viden når frem til de rette modtagere. 

Deltagerforudsætninger: 
Det eneste det kræver af dig er, at du har installeret Microsoft Excel på din computer, og at du er klar til en dag med konkret arbejde med visualiseringer, du efterfølgende kan bruge til formidlingen af data i din egen praksis. 

Deltagerudbytte:

  1. Viden om grundprincipperne bag god datavisualisering. 
  2. Hands-on erfaring i Excel med at opsætte visualiseringer, som er letforståelige og effektfulde.