Seminar 5: Hvordan kan evaluering skabe værdi i systemiske forandringsinitiativer?

v/ Kristine Als Velling og Nicolai Kofoed Løwenstein /PLUSS

Se slides her

Er du nysgerrig på, hvad evaluering kan være, og hvordan det kan skabe værdi, når man arbejder med systemiske forandringer? 

Så er det her læringsseminaret for dig! 

Vi tager afsæt i centrale begreber fra litteraturen om systemisk forandring og kobler det med vores egne og deltagernes erfaringer. 

Læringsseminaret er opbygget omkring tre nedslag. Det første handler om at blive klogere på vores egen rolle, og hvordan vi ubevidst kan komme til at bidrage til symptombehandling i stedet for at adressere de mere bagvedliggende problemer. Det andet nedslag sætter fokus på, hvordan vi som evaluatorer kan bidrage til en bedre problemforståelse. I det sidste nedslag går vi tættere på en konkret systemisk forandringscase, og vi ser på hvordan evaluering har skabt værdi.